MENU

1. třída - Kuřátka

Kontakt:
zástupkyně ředitelky Mgr. Petra Bláhová
p. učitelka Kateřina Laštovičková

Telefon na třídu: 702 198 175

 

Ve třídě Kuřátek je zapsáno celkem 20 dětí ve věku od 3 let. Některé děti navštěvují třídu Kuřátek již druhým rokem. Celý rok nás bude provázet malé, roztomilé kuřátko, se kterým poznáme spousty zajímavých věcí a naučíme se vnímat krásu a rozmanitost světa kolem nás.

Prostřednictvím našeho třídní vzdělávacího programu s názvem Kuřátka otevřete vrátka aneb putujeme za pohádkou se zaměříme zejména na získávání prvních sociálních kontaktů, adaptaci na nové prostředí. Vstřícný a klidný přístup učitelek dětem pomůže se snadněji odloučit od rodičů. Naší snahou je ovlivňovat chování dětí v kolektivu tak, aby převládal pocit bezpečí, pohody, ale i spokojenosti. Společně se naučíme a upevníme si základní společenské návyky, postoje a dovednosti. Zaměříme se na všestranný rozvoj dítěte s důrazem na jeho individualitu a schopnosti. Naučíme se řádným sebeobslužným činnostem, základním hygienickým a  zdravotně preventivním návykům. Budeme radostně přijímat všechny činnosti a prožitky, které jsou dětem v pestré nabídce předkládány v podobě her a zábavy. Každý den společně s dětmi  vytvoříme příjemnou rodinnou atmosféru a naučíme se vzájemnému respektu i toleranci.

 

Informace pro rodiče ze třídy Kuřátek

Spolupráce s rodiči:

 • Seznámit se školním řádem, řád školní jídelny, směrnici o stanovení výše úplaty, směrnici o Covid (k dispozici v šatnách i na stránkách MŠ) a školní vzdělávací program (k dispozici u vchodu do MŠ), pro prostudování podepsat -  u školních řádů máte jmenný seznam dětí, seznámení s řády – do konce měsíce září
 • Jídlo – děti v žádném případě do jídla nenutíme! Pouze ochutnáváme. Kdo má potravinovou alergii, prosíme, informujte nás.
 • Pitný režim mají po celý den. Ve školce malý plastový hrneček s podpisem, hrnečky se dávají pravidelně do myčky.
 • Prosíme maminky, aby dětem přišily poutka u pyžam – děti vedeme k samostatnosti.
 • Ranní příchod do MŠ od 6:30 - 8:00 hod. x odchod z MŠ od 14:15 do 17:00 hod. – scházíme ve třídě Kuřátek x rozcházíme se ve třídě Berušek. Sledujte příslušné cedulky na hlavních dveřích.
 • Když bude dítě chybět více než 14 dní (dovolená), zákonný zástupce si musí požádat o uvolnění ze školní docházky, formulář k vyzvednutí u paní učitelek na třídě (příloha ve školním řádě)
 • Spuštění zabezpečení SAFY – spuštěné bude již od pondělí 21. 9. 2020
 • Prosíme Vás, dávejte dětem boty na suchý zip a v zimě prosíme, nedávejte dětem prstové rukavice. Děkujeme.
 • Věci na převléknutí do MŠ – na pobyt v MŠ - ve třídě, pobyt venku na školní zahradě, bylo by vhodné, kdyby děti ve své přihrádce měly i náhradní tričko, tepláky, ale i spodní prádlo, kdyby se náhodou přihodila nehoda (zvracení…)
 • Dbáme na samostatnost a vedeme děti k tomu, že si samy nazují i vyzují bačkory, boty, svléknou a obléknou kalhoty atd. Budeme rády, když i Vy s námi budete spolupracovat a i doma se budou děti převlékat samy. Děkujeme Vám za spolupráci :)
 • Domluvíme se, že v horní přihrádce budou věci na zahradu a ve skříňce v látkové tašce x batůžku věci náhradní.
 • Oblečení prosíme, podepište příjmení, ne iniciály – zde ve třídě máme 2x K. A. – nepoznáme, zdali první je jméno nebo příjmení.
 • Loučení s dětmi u dveří J Loučíme se pozdravem, ruce si již nepodáváme.
 • Nadstandartní aktivity – keramika, logopedie v rámci vzdělávacích činností, batůžkové dny, vše bude na webových stránkách i na nástěnce u vstupu do třídy.
 • Hygienické potřeby – papírové kapesníčky – vytahovací, vlhčené ubrousky, ale pouze ty, které jsou na bázi toaletního papíru a lze je vhodit do záchodu, jsou dobrovolné, ale už teď Vám děkujeme za spolupráci.
 • Prosíme Vás, pravidelně sledujte nástěnky i webové stránky  www.mszvonecekhk.cz
 • Vyzvedávání obědů v nepřítomnosti dítěte v MŠ – oběd si vyzvedáváte v kuchyni na budově MŠ Štechova a to v časovém rozmezí 10:45 – 11:00 hodin u paní kuchařky Sýkorové.
 • V MŠ bude probíhat zrakový screening (zdarma pro nově nastupující děti i předškolní děti)
 • Při jakémkoli problému, nedorozumění či neporozumění vítáme řešení problémů osobně na třídě, po domluvení schůzky i individuálním přístupem, rádi vám vše v klidu vysvětlíme a najdeme správné řešení, jak pro Vás, tak i pro Vaše děťátko
 • Adaptace do třídy Kuřátek probíhá bez obtíží a my Vám děkujeme za skvělou spolupráci :)

Paní učitelky: Mgr. Petra Bláhová
                      Kateřina Laštovičková

 

 

 

 

MŠ Čajkovského
adresaHradec Králové, Čajkovského 1093, PSČ 500 09
adresa+420 495 263 679
MŠ Štechova
adresaHradec Králové, Štechova 1327, PSČ 500 09
adresa+420 495 270 713