MENU

OZNÁMENÍ O ZNOVUOTEVŘENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY

Vážení rodiče,
ve čtvrtek zaslalo statutární město HK zastoupené náměstkem primátora Mgr. Hanouskem výzvu k rodičovské veřejnosti. Tuto výzvu jsem Vám nahrála do sekce Úřední deska - soubor "Výzva k rodičovské veřejnosti". V této výzvě žádá rodiče o spolupráci se zmenšením počtu dětí přítomných v MŠ.
I já za mateřskou školu děkuji za pochopení, ohleduplnost a spolupráci.

Dne: 23. 10. 2020, 11:50 hodin

Vážení rodiče,
od 29. 10. 2020 začíná fungovat budova Čajkovského. Čtvrtek a pátek bude dětem vařit školní jídelna při Základní škole Milady Horákové, od pondělí 2. 11. již bude v provozu naše školní jídelna. Díky nastalé situaci je potřeba upravit podmínky vzdělávání v naší mateřské škole. Z důvodu ochrany zdraví vašich dětí i zaměstnanců přistupuji k zásadním rozhodnutím, které Vám přikládám do sekce Úřední deska - soubor "Znovuotevření MŠ". Nejzásadnější rozhodnutí je upravení provozní doby na měsíc listopad 7.00 - 16.30 hodin. Další podmínky provozu naleznete v již zmíněném souboru.
Tyto upravené podmínky vzdělávání a organiční podmínky platí i pro budovu Štechova. 

Děkuji za spolupráci a věřím, že společnými silami vše zvládneme :)

Dne: 22. 10. 2020, 12:50 hodin

 

Vážení rodiče,
od pondělí 19. 10. máme na budově Čajkovského již tři třídy v karanténě - děti se setkaly s covid-pozitivní osobou.
V tuto chvíli běží karanténa dětí a zaměstnanců. Karanténa by měla být ukončena nejdříve 28. 10. 2020.

Budova Štechova funguje zatím bez omezení díky covidu, jen nám pro děti vaří jídelna ZŠ Milady Horákové.
Rodiče z budovy Štechova si sami odhlašují a přihlašují obědy na portálu www.odhlaska.cz jak jsme zvyklí.

Takzvané ošetřování člena rodiny OČR v době uzavření mateřské školy bych měla vystavovat já, jako ředitelka za uzavřený subjekt. Nyní Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje nový formulář. Podrobnější informace, které mi byly zaslány Vám nahrávám do sekce Úřední deska - soubor OČR.

Dne 20. 10. 2020, 9:40 hodin

 

Vážení rodiče,
budova Štechova se od 19. 10. 2020 opět otevírá. Na budově Štechova nemám v tuto chvíli žádnou informaci o covid pozivním dítěti či zaměstnanci. Pro děti bude vařit jídelna při Základní škole Milady Horákové - celodenní strava pro děti do šesti let bude za cenu 35,- Kč, celodenní strava pro děti starší šesti let bude za 40,- Kč. Jinak provoz MŠ je nezměněn, jen z organizačních důvodů budou děti ze třídy Kuřátek a ze třídy Medvídků spojeny ve třídě Medvídků. Žádám rodiče z budovy Štechova, aby si od pondělí hlídali a odhlašovali stravu svého dítěte na portálu www.odhlaska.cz jak jsme zvyklí.

Budova Čajkovského zůstává uzavřena z důvodu karantény všech zaměstnanců a karantény jedné třídy dětí.    

Dne: 16. 10. 2020, 13:45 hodin            

   

Vážení rodiče,
po dnešním telefonickém rozhovoru s Krajskou hygienickou stanicí bude budova Čajkovského uzavřena po dobu potřebné karantény - zatím do 23. 10. 2020.  
V tuto chvílí máme pozitivní dva zaměstnance a jednu třídu v karanténě. 
Děti, které nejsou v karanténě a potřebujete na ně vystavit OČR, napište mi e-mail na mscajkovskeho@volny.cz - napište mi na jaké dítě OČR uplatňujete a do jaké třídy chodí. OČR Vám vystavím a zašlu e-mailem zpět. Obědy máte po dobu uzavření mateřské školy samozřejmě odhlášené.

Dne: 15. 10. 2020

 

Vážení rodiče,
oznamuji Vám, že ze závažných důvodů, po vzájemné dohodě se zřizovatelem, je přerušen provoz mateřské školy od 15. října do odvolání. Oznámení zřizovatele o přerušení provozu mateřské školy najdete u dokumentů v sekci "Úřední deska".
Průběžně Vám budu na internetových stránkách sdělovat nové informace.

Mgr. Jana Šulcová,
ředitelka MŠ - 14. 10. 2020, 18:35 hodin 

          

          

 

Informace o naší škole

Mateřská škola Zvoneček, Hradec Králové, Čajkovského 1093 je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Statutární město Hradec Králové. Slučuje:

 • MŠ Čajkovského 1093 Hradec Králové
 • MŠ Štechova 1327 Hradec Králové
 • ŠJ Čajkovského 1093 Hradec Králové

Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu:

 • MŠ Čajkovského 1093, HK: od 6:30 do 17:00 hod
 • MŠ Štechova 1327, HK: od 6:30 do 17:00 hod

MŠ Čajkovského 1093 
4 třídy s kapacitou 25 dětí na třídu. Děti jsou rozděleny podle věku, jednotlivé třídy jsou označeny barvami.

 • Oranžový zvoneček – děti ve věku 2 - 3 roky
 • Žlutý zvoneček – děti ve věku 3 - 4 roky
 • Červený zvoneček – děti ve věku 4 - 5 let
 • Zelený zvoneček – děti ve věku 5 - 6 let

Hospodářský pavilon:
Zde se nachází ředitelna, kancelář vedoucí ŠJ a kuchyň. Vaří se zde jídlo pro MŠ Čajkovského 1093, MŠ Štechova 1327, MŠ a ZŠ Malšova Lhota.

MŠ Štechova 1327
4 třídy s kapacitou 25 dětí na třídu. Děti jsou rozděleny podle věku, jednotlivé třídy jsou označeny symbolem zvířátka.

 • Kuřátka – děti ve věku 2 - 3 roky
 • Medvídci – děti ve věku 2,5 - 3,5 let
 • Včeličky – děti ve věku 3,5 - 4,5 let
 • Berušky – děti ve věku 5 - 6 let

Historie a popis školy
Budovy mateřské školy byly postaveny v sedmdesátých letech minulého století. Výstavba škol navazovala na výstavbu sídliště a reagovala na aktuální potřeby rodin v této lokalitě. MŠ Čajkovského 1093 byla otevřena 1.9.1976, MŠ Štechova 1327 3.9.1979.

MŠ Štechova byla vybudována koncem sedmdesátých let pod záštitou tehdejší mládežnické organizace a při příležitosti jejího uvedení do provozu 3. září 1979 nazvána Mateřská škola SSM. Později nesla název podle ulice, do které přísluší – MŠ Štechova. 1.1. 2004 došlo ke sloučení, nejprve čtyř subjektů mateřských škol, posléze zůstaly od r. 2004 součástí nově vzniklého právního subjektu MŠ Zvoneček pouze subjekty MŠ Čajkovkého a MŠ Štechova.

Obě pracoviště využívají velké slunné zahrady s umělým kopcem, jsou osázené stromy, keři a zařízené zahradním, oddychovým i sportovním vybavením, brouzdalištěm které se dále doplňuje a obměňuje.

Obě školy se nachází v centru menšího sídliště v klidné části města, v těsné blízkosti hradeckých lesů, naučných stezek, mokřadů a rybníčků, zahrádkářských osad a dalších míst vhodných pro pozorování, činnosti, hry a rozvoj fantazie dětí. Přístup ke školám je možný z několika stran po chodnících i autem, mimo nebezpečné rušné ulice. Mají zatravněnou zahradu, kde z pestrého zahradního vybavení pro hry dětí najdeme pískoviště, houpačky, prolézačky, přístřešky, altánky, domečky, fotbalové branky, brouzdaliště, lavice a stoly, chodníčky, kopce aj. Zahrady jsou osázeny květinami, keři a stromy.
Obě školy mají parkoviště a výbornou dostupnost MHD.

Třídy jsou stavebně uspořádány tak, že je lze snadno rozdělit na dvě části, nebo je užívat jako jeden společný prostor. Jedna část je dispozičně uspořádaná jako pracovní prostor a jídelna (na podlahách je PVC), druhá jako herna a tělocvična (na podlahách jsou koberce). Uspořádání umožňuje dětem pestrou škálu činností jak ve skupině, tak individuálně s ohledem na temperament, zájmy i specifika osobnosti jednotlivých dětí. Podlahová plocha a prostory tříd splňují všechny požadavky na počet dětí, které se zde pohybují.

Z každé třídy je přístup do umývárny s WC. Hygienické zařízení svým vybavením a antropometrickým uspořádáním odpovídá počtu a věku dětí. Splňuje všechny platné hygienické předpisy a požadavky, proběhla celková rekonstrukce.Každá třída má šatnu vybavenou lavicemi a skříňkami. Děti mají svoji skříňku označenou nezaměnitelným obrázkem. Podlahová plocha v šatně je pokryta PVC, které umožňuje pravidelný úklid.K odpolednímu odpočinku mají mladší děti k dispozici nová plastová lehátka bezpečné konstrukce s výškou 20 cm nad podlahou a starší děti odpočívají na molitanových matracích.Ve všech třídách je nábytek pro ukládání hraček snadno dostupný dětem. Hračky odpovídají dané věkové skupině, pravidelně se obměňují a doplňují.

MŠ Čajkovského
adresaHradec Králové, Čajkovského 1093, PSČ 500 09
adresa+420 495 263 679
MŠ Štechova
adresaHradec Králové, Štechova 1327, PSČ 500 09
adresa+420 495 270 713