MŠ Zvoneček Hradec Králové
mscajkovskeho@volny.cz    495 270 713

Nadstandardní aktivity

Nadstandardní aktivity v MŠ

Plavecký výcvik: Plavání je určeno pro nejstarší předškolní děti. Je zajištěno ve spolupráci s plaveckým spolkem – Vlnka. Děti na plavání dochází do Městských lázní HK nebo do bazénu do Všestar (dle počtu přihlášených dětí). Výcvik vedou kvalifikované trenérky plavání a učitelky vykonávají po dobu výuky dozor. Děti se zde seznamují s vodou a získají základy plavání.

Lyžařský výcvik: je organizován jako týdenní kurz a je určen pro nejstarší předškolní děti. Děti jezdí autobusem každý den od MŠ na určené místo výcviku, kde se jim věnují instruktoři lyžování. Pedagogický doprovod vykovává po celou dobu výcviku dozor. Děti se vrací každý den na oběd zpět do mateřské školy. Spolupráce s lyžařskou školou Soptíkovo lyžování – Olešnice.

Škola v přírodě: je realizována na přelomu měsíce května, června pro nejstarší děti z MŠ, návaznost na třídní vzdělávací program.

Seznámení s badmintonem: rozvoj hrubé motoriky, soustředěnosti, postřehu, rozvoj pohybové aktivity prostřednictvím zábavného a prožitkového učení.

Solná jeskyně: Pobyt v solné jeskyni příznivě zlepšuje naši zdravotní kondici, zvyšuje imunitu organismu.

 

Rozšířené aktivity v MŠ

Logopedie: Logopedickou prevenci v MŠ poskytujeme ve spolupráci s logopedickými asistentkami, které na začátku školního roku udělají depistáž dětí a poté se domluví s rodiči na případné spolupráci s odborníky. Mateřská škola doporučuje zákonným zástupcům dětí během celého roku spolupráci a vyšetření podle zjištěné diagnostiky dětí v MŠ.

Angličtina: Děti se hravou a nenásilnou formou seznamují s cizím jazykem. Angličtina  vedena učitelkami mateřské školy.

Ekologické pěstování: děti se na školním záhonku učí pěstovat bylinky.

Keramika: pro všechny děti z naší MŠ, práce s hlínou, rozvoj jemné motoriky, seznámení s netradičním materiálem a technikami.

MŠ Čajkovského

e-mail: mscajkovskeho@volny.cz
mobil: 495 263 679
adresa: Čajkovského 1093, Hradec Králové
Zobrazit mapu

MŠ Štechova

e-mail: mscajkovskeho@volny.cz
mobil: 495 270 713
adresa: Štechova 1327, Hradec Králové
Zobrazit mapu