MŠ Zvoneček Hradec Králové
mscajkovskeho@volny.cz    495 270 713

Nadstandardní aktivity

Keramika

Vytvářením výrobků se děti v naší keramické dílně seznamují s vlastnostmi hlíny a různými technikami jejího zpracování. Při tvořivé atmosféře rozvíjíme estetické vnímání, kreativitu a fantazii "malých umělců". Trpělivost, soustředění a pečlivost se budoucím malým prvňáčkům také hodí.

Logopedická péče

Formou her, cvičení, říkadel, básniček, písniček, slovních hříček děti rozvíjí řeč a komunikační schopnosti. Dále si také procvičí jemnou, hrubou motoriku, zrakovou a sluchovou percepci. Pomocí artikulačních cvičení se naučí ovládat motoriku mluvidel. Díky dechovým cvičením se zaměříme na plynulost řeči a správnou práci s dechem.

Výtvarné tvoření

Děti si zde zkouší různé výtvarné techniky, učí se je kombinovat, nebát se větších formátů papíru, rozvíjí si fantazii a svou kreativitu. Zapojují se do nejrůznějších výtvarných soutěží.

Výuka anglického jazyka

Děti se hrou učí základní anglická slovíčka, učí se písničky, lehké říkanky a hrají zábavné hry. Soutěží i spolupracují, utvářejí si cit pro anglický jazyk, zvykají si na jinou intonaci a výslovnost. Dětem se budou tyto zkušenosti hodit v dalším životě, kde znalost jazyků patří již k základní gramotnosti.
Výuku angličtiny si vedou paní učitelky u předškolních dětí.

Plavání

Kroužek plavání organizujeme ve spolupráci se Základní školou Štefcova.
Výuka probíhá v dětském výukovém bazénu. V úvodu kurzu se jedná zejména o předplaveckou průpravu, hry s vodou a ve vodě s využitím různých hraček a plaveckých pomůcek. Při těchto aktivitách se děti zábavnou formou seznamují s vodou, učí se správně dýchat, učí se splývat a získávají jistotu při pohybu ve vodě. Učí se vnímat, že voda při pohybu klade odpor a zároveň že nadnáší tělo. Ve skupině dětí se také snáze překonává případný strach z vody pomocí příkladu ostatních. Rozvíjí se také samostatnost dětí v sebeobsluze (oblékání, sušení vlasů…) a jejich sociální dovednosti.

Lyžování

Ve spolupráci s lyžařskou školičkou „Pohádkové lyžování“ i tento rok budeme jezdit do Krkonoš na lyžařský kurz. Jedná se o týdenní výuku lyžování v dopoledních hodinách, určenou pro předškolní děti, kteří si chtějí osvojit či vylepšit základní lyžařské dovednosti pod vedením vyškolených instruktorů.

MŠ Čajkovského

e-mail: mscajkovskeho@volny.cz
mobil: 495 263 679
adresa: Čajkovského 1093, Hradec Králové
Zobrazit mapu

MŠ Štechova

e-mail: mscajkovskeho@volny.cz
mobil: 495 270 713
adresa: Štechova 1327, Hradec Králové
Zobrazit mapu