MŠ Zvoneček Hradec Králové
mscajkovskeho@volny.cz    495 270 713

Třída Berušky

Kontakt:
p. učitelka Bc. Terezie Tauchmanová 
p. učitelka Lucie Řehořková

Telefon : 702 198 178
E-mail : berusky@mszvonecekhk.cz 

Plánované akce třídy - co nás čeká

Není nalezená žádná akce.

Historie našich akcí – co jsme prožili

Fotogalerie třídy

Batůžkový den - přírodní hřiště
Batůžkový den - přírodní hřiště
Říjen - podzim ve školce
Říjen - podzim ve školce
Plavání
Plavání
Batůžkový den - stavíme domečky
Batůžkový den - stavíme domečky
Badminton
Badminton
Batůžkový den - cesta ke splavu
Batůžkový den - cesta ke splavu
Batůžkový den - hry v lese
Batůžkový den - hry v lese
Podzimníčci
Podzimníčci
"Bezpečné nábřeží"
Září ve školce
Září ve školce

Informace o třídě

Třídní vzdělávací program s názvem „Putování s beruškou Bertičkou“, kdy s její pomocí se naučíme uvědomovat si sám sebe a druhé, chovat se v daných situacích odpovídajícím způsobem a dodržovat společně dohodnutá pravidla.  Zaměříme se na vzájemné vztahy mezi dětmi, aby v naší třídě vládla příjemná atmosféra a všem se nám v mateřské škole líbilo a bylo nám spolu dobře.

V rámci vzdělávacího programu se zaměříme na školní přípravu do školy, rozvíjíme grafomotoriku, předčtenářskou a předmatematická gramotnost, polytechnickou výchovu, hrubou i jemnou motoriku, nahlédneme do anglického jazyka formou hry, všeobecný rozhled a především samostatnost dětí a sebeobsluhu. Většinu činností budeme směřovat ven, položíme základy ekologické výchovy.  Přejeme si, aby vstup do ZŠ byl pro všechny děti zdařilý a vzpomínka na třídu Berušek byla všem příjemná.

Informace pro rodiče ze třídy Berušek

Spolupráce s rodiči:

 • Seznámit se školním řádem, řád školní jídelny, směrnici o stanovení výše úplaty, směrnici o Covid (k dispozici v šatnách i na stránkách MŠ) a školní vzdělávací program (k dispozici u vchodu do MŠ), pro prostudování podepsat -  u školních řádů máte jmenný seznam dětí, seznámení s řády – do konce měsíce září
 • Jídlo – děti v žádném případě do jídla nenutíme! Pouze ochutnáváme. Kdo má potravinovou alergii, prosíme, informujte nás. Jíme příborem, tímto Vás žádáme o spolupráci, dávejte dětem CELÝ příbor i doma, ne jen vidličku, děti nám tu pak protestují, že doma nemusí. Děti si mohou i přidávat.
 • Pitný režim mají po celý den. Ve školce malý plastový hrneček s podpisem, hrnečky se dávají pravidelně do myčky.
 • Ranní příchod do MŠ od 6:30 - 8:00 hod. x odchod z MŠ od 14:15 do 17:00 hod. – scházíme ve třídě Kuřátek x rozcházíme se ve třídě Berušek. Sledujte příslušné cedulky na hlavních dveřích.
 • Prosíme, berte si na schody návleky a dohlédněte, aby šly děti po schodech v bačkůrkách, ne naboso!
 • Když bude dítě chybět více než 14 dní (dovolená nebo i jiný důvod) – děti předškolní i nepředškolní zákonný zástupce si musí požádat o uvolnění ze školní docházky, formulář k vyzvednutí u paní učitelek na třídě (příloha ve školním řádě)
 • Rodiče dětí předškoláků mají povinnost omluvit nepřítomnost dítěte do omluvných listů, které najdete v šatně na okně.
 • V případě, že dojde k uzavření MŠ (kvůli nouzovému stavu apod.) nebo bude více než polovina třídy nemocná, začíná distanční výuka pro předškolní děti. Mailem budete dostávat naše třídní plány se vzdělávací nabídkou, abyste měli přehled a pracovní listy, které budou děti doma vypracovávat. Je vyžadována zpětná kontrola. Prosíme, o vyplnění e- mailových adres.
 • Spuštění zabezpečení SAFY – spuštěné bude již od pondělí 21. 9. 2020
 • Věci na převléknutí do MŠ – na pobyt v MŠ - ve třídě, pobyt venku na školní zahradě, bylo by vhodné, kdyby děti ve své přihrádce měly i náhradní tričko, tepláky, ale i spodní prádlo, kdyby se náhodou přihodila nehoda (zvracení…)
 • Dbáme na samostatnost a vedeme děti k tomu, že si samy nazují i vyzují bačkory, boty, svléknou a obléknou kalhoty atd. Budeme rády, když i Vy s námi budete spolupracovat a i doma se budou děti převlékat samy. Děkujeme Vám za spolupráci :)
 • Domluvíme se, že v horní přihrádce budou věci na zahradu a ve skříňce v látkové tašce x batůžku věci náhradní.
 • Oblečení prosíme, podepište příjmení, ne iniciály dítěte.
 • Loučení s dětmi u dveří  Loučíme se pozdravem, ruce si již nepodáváme.
 • Odpočinek po obědě zubní hygiena - pokud si nepřejete z důvodu COVIDu, aby si Vaše dítě čistilou v MŠ zuby (kapénková infekce), nahlaste to prosím p. učitelce a seznamte s tím Vaše dítě.
 • V Beruškách se již nespí na lehátkách, děti odpočívají zhruba 30-45 minut na matracích. Po odpočinku děti vstávají a věnují se přípravě na školní docházku, grafomotorika, různé pracovní listy, didaktické hry apod. Bude zakoupen soubor sešitů pro předškoláky, taktéž i pro děti mladší než předškoláci.
 • Příprava do školy
  děti si do MŠ přinesou svoje vlastní trojhranné pastelky (možno i obyčejnou tužku, ořezávátko, nůžky, gumu – vše je na Vašem uvážení) to mají schované ve své přihrádce v kabinetě a pracují s tím výhradně při přípravě do školy a o své věci pečují. Tyto věci si mohou přinést i děti mladší.
 • Nadstandartní aktivity – keramika, logopedie v rámci vzdělávacích činností, batůžkové dny, vše bude na webových stránkách i na nástěnce u vstupu do třídy. Škola přírodě – plánujeme, uvidíme, jak se vyvine situace
 • Hračku nosit do školky jen v pátek, tzv. „páteční hraníčko“, v jiný den hračky do školky nenosíme.
 • Hygienické potřeby – papírové kapesníčky – vytahovací, vlhčené ubrousky, ale pouze ty, které jsou na bázi toaletního papíru a lze je vhodit do záchodu, jsou dobrovolné, ale už teď Vám děkujeme za spolupráci.
 • Prosíme Vás, pravidelně sledujte nástěnky i webové stránky   www.mszvonecekhk.cz
 • Vyzvedávání obědů v nepřítomnosti dítěte v MŠ – oběd si vyzvedáváte v kuchyni na budově MŠ Štechova a to v časovém rozmezí 10:45 – 11:00 hodin u paní kuchařky Sýkorové.
 • Finance - úplata za MŠ se zvedá na 600,-/měs. předšk a děti s OŠD neplatí. Cena za obědy 37,-KČ, děti s OŠD 41,-KČ (větší porce)
 • V MŠ bude probíhat zrakový screening (zdarma pro nově nastupující děti i předškolní děti)
 • Při jakémkoli problému, nedorozumění či neporozumění vítáme řešení problémů osobně na třídě, po domluvení schůzky i individuálním přístupem, rádi vám vše v klidu vysvětlíme a najdeme správné řešení, jak pro Vás, tak i pro Vaše děťátko :)

 

 

Třída Berušky

MŠ Čajkovského

e-mail: mscajkovskeho@volny.cz
mobil: 495 263 679
adresa: Čajkovského 1093, Hradec Králové
Zobrazit mapu

MŠ Štechova

e-mail: mscajkovskeho@volny.cz
mobil: 495 270 713
adresa: Štechova 1327, Hradec Králové
Zobrazit mapu