MŠ Zvoneček Hradec Králové
mscajkovskeho@volny.cz    495 270 713

Třída Zelený zvoneček

Kontakt:
p. zástupkyně: Mgr. Petra Bláhová
p. učitelka: Charlott Valášková

 

Telefon : 702 198 182
E-mail : zeleny@mszvonecekhk.cz

Plánované akce třídy - co nás čeká

Historie našich akcí – co jsme prožili

Fotogalerie třídy

Návštěva Mikuláše, čerta a anděla ve školce
Návštěva Mikuláše, čerta a anděla ve školce
Zdobení vánočního stromečku na Masarykově náměstí
Zdobení vánočního stromečku na Masarykově náměstí
Halloween
Halloween
Plavání Všestary
Plavání Všestary
1. lekce plavání
1. lekce plavání
Batůžkový den na louce
Batůžkový den na louce
Vítání podzimu
Vítání podzimu

Informace o třídě

Téma třídního vzdělávacího programu, které jsme si vybraly pro letošní rok, se bude odvíjet z knih od autora Radka Daniela: „Neobyčejná dobrodružství pro neobyčejné kluky a holky.“ Kniha je plná napínavých příběhů, jež osloví srdce dětského čtenáře (posluchače). Hrdinové v ní s dětskou upřímností, spontánností i nezbedností tropí nejrůznější vylomeniny. U dětí budeme vytvářet pestrou mozaiku dětského světa, touhu po životě prodchnutém láskou, přátelstvím a opravdovostí. Konkrétně se jedná například o tyto vlastnosti, které by mělo mít v podvědomí každé dítě: poctivost, čestnost, vztah ke starým lidem, vztah k mladším sourozencům, schopnost řešit samostatně problém, pomoci druhým, vítězství nad strachem, pravdomluvnost, rozvážnost, znalost přírody, cílevědomost, kamarádství, které může přerůst v přátelství a další. Témata se budou odvíjet nejen podle ročních období, ale budeme respektovat i momentální potřeby, nápady a zájmy třídy. Formou prožitkového učení budeme podnikat výpravy za poznáním, aby si děti dokázaly samy udělat představy o tom, o čem se mluví.

Informace pro rodiče ze Zeleného zvonečku:

Spolupráce s rodiči:

* prostudovat si školní řád, řád školní jídelny, směrnici o stanovení výše úplaty, směrnici o Covid (k dispozici v šatnách i na stránkách MŠ) a školní vzdělávací program (k dispozici u vchodu do MŠ), pro prostudování podepsat na třídě, seznámení s řády – do konce měsíce září

* sledovat informace na nástěnkách, webových stránkách i fotky třídy na webu

* hračky nosit do školky jen v pátek, tzv. „páteční hraníčko“.

* prohlubovat samostatnost v oblékání, svlékání, obouvání i stolování

* oblečení na zahradu dávat do skříňky se dvířky a do horní přihrádky věci, ve kterých půjdou děti domů, každé děťátko musí mít oblečení na převléknutí do MŠ (jiné věci na ven, jiné do MŠ)

* nechávat si přezůvky i bačkory na příslušném místě pod schody

* oblečení i boty podepsat!

* děti přichází do 8.00 hodin do MŠ (školní řád)

* děti budou mít v MŠ svůj hrneček na pitný režim

* vyzvedávání obědů při nepřítomnosti dítěte ve školce 11:00 - 11:30 hod. u kuchyně  (řád školní jídelny)

* nedávat děti se žvýkačkou do školky

* když bude dítě chybět více než 14 dní (dovolená), musí si požádat o uvolnění ze školní docházky, formulář k vyzvednutí u paní učitelek na třídě (školní řád)

* v MŠ bude probíhat zrakový screening (zdarma pro nově nastupující děti i předškolní děti), logopedická depistáž, vánoční focení, vánoční výlety, divadla v MŠ, batůžkové dny…aktuální info o akcích školky budou na stránkách MŠ i v šatnách

* seznámení s anglickým jazykem pro předškolní děti formou hry bude vést paní učitelka Mgr. Simona Linková, nadstandartní činnost bude jen pro přihlášené děti ve třídě Zelený zvoneček v ranních hodinách 1 x 14 dní ve středu

* plavání bude probíhat pro přihlášené předškolní děti ve čtvrtek v odpoledních hodinách (aktuální info budou v šatnách)

* kdo má možnost, žádáme o donesení vytahovacích kapesníčků, vlhčených ubrousků na WC

* čištění zoubků – již čistíme zoubky po obědě, kdo by si výslovně nepřál z důvodu zvýšeného rizika infekčního přenosu mezi dětmi, domluví se na třídě s paní učitelkami

* zaměření na předškolní výchovu předškolních dětí – děti budou mít v MŠ své pastelky, budou pracovat do grafomotorických sešitů, příprava na školu bude probíhat v dopoledních i odpoledních činnostech

* při uzavření MŠ díky Covid -19, bude probíhat u předškolních dětí distanční výuka formou spolupráce s rodiči (Pokyn Covid)

* předškolním dětem musí zákonný zástupce omlouvat nepřítomnost docházky do omluvného listu v šatně  (Školní rád)

* při jakémkoli problému, nedorozumění či neporozumění vítáme řešení problémů osobně na třídě, po domluvení schůzky i individuálním přístupem. Rádi vám vše v klidu vysvětlíme a najdeme správné řešení, jak pro Vás, tak i pro Vaše děťátko :)

 

Moc děkujeme za spolupráci a nalézání vhodného řešení pro Vaše děťátko při adaptaci na školku.

 

MŠ Čajkovského

e-mail: mscajkovskeho@volny.cz
mobil: 495 263 679
adresa: Čajkovského 1093, Hradec Králové
Zobrazit mapu

MŠ Štechova

e-mail: mscajkovskeho@volny.cz
mobil: 495 270 713
adresa: Štechova 1327, Hradec Králové
Zobrazit mapu