MŠ Zvoneček Hradec Králové
mscajkovskeho@volny.cz    495 270 713
 • PLAVECKÝ KURZ OD 13. 10. 2021

  Plavání probíhá v ZŠ Štefcova, ve středu v době 13.40 – 14.25 hodin.
  Děti si můžete vyzvednout před základní školou (bez svačiny) nebo poté v mateřské škole.
  Odpolední svačinu budou mít děti při příchodu do MŠ.

  Kurz 10 lekcí, cena 600,- Kč.

  Děti budou mít batůžek a v něm: plavky, ručník, plaveckou čepici (nejlépe gumovou – děti nebudou mít mokré vlasy) + dívky gumičku na vlasy, sprchový gel

  Platbu posílejte ihned na účet školy, do poznámky jméno dítěte + plavání
  Číslo účtu: 12830511/0100

  Do plaveckého kurzu může chodit z kapacitních důvodů max. 12 dětí,
  kdo se do kurzu nevejde, bude chodit v následujícím kurzu, který bude otevřen.

  Seznam dětí, které budou navštěvovat první kurz, je vyvěšen na nástěnce v ZZ.
   
< >

Třída Zelený zvoneček

Kontakt:
p. učitelka Mgr. Veronika Šedivá
p. učitelka Jana Haňáčková

Telefon : 702 198 182
E-mail : zeleny@mszvonecekhk.cz

Plánované akce třídy - co nás čeká

Historie našich akcí – co jsme prožili

Není nalezená žádná akce.

Fotogalerie třídy

Plavání
Plavání
Dlabeme dýni
Dlabeme dýni
Knihovna Září 2021
Knihovna Září 2021
Nemocnice pro medvídky
Nemocnice pro medvídky

Informace o třídě

Téma třídního vzdělávacího programu, které jsme si vybraly pro letošní rok, se bude odvíjet z knih od autora Radka Daniela: „Neobyčejná dobrodružství pro neobyčejné kluky a holky.“ Kniha je plná napínavých příběhů, jež osloví srdce dětského čtenáře (posluchače). Hrdinové v ní s dětskou upřímností, spontánností i nezbedností tropí nejrůznější vylomeniny. U dětí budeme vytvářet pestrou mozaiku dětského světa, touhu po životě prodchnutém láskou, přátelstvím a opravdovostí. Konkrétně se jedná například o tyto vlastnosti, které by mělo mít v podvědomí každé dítě: poctivost, čestnost, vztah ke starým lidem, vztah k mladším sourozencům, schopnost řešit samostatně problém, pomoci druhým, vítězství nad strachem, pravdomluvnost, rozvážnost, znalost přírody, cílevědomost, kamarádství, které může přerůst v přátelství a další. Témata se budou odvíjet nejen podle ročních období, ale budeme respektovat i momentální potřeby, nápady a zájmy třídy. Formou prožitkového učení budeme podnikat výpravy za poznáním, aby si děti dokázaly samy udělat představy o tom, o čem se mluví.

Informace pro rodiče ze Zeleného zvonečku:

Spolupráce s rodiči:

* prostudovat si školní řád, řád školní jídelny, směrnici o stanovení výše úplaty, směrnici o Covid (k dispozici v šatnách i na stránkách MŠ) a školní vzdělávací program (k dispozici u vchodu do MŠ), pro prostudování podepsat na třídě, seznámení s řády – do konce měsíce září

* sledovat informace na nástěnkách, webových stránkách i fotky třídy na webu

* hračky nosit do školky jen v pátek, tzv. „páteční hraníčko“.

* prohlubovat samostatnost v oblékání, svlékání, obouvání i stolování

* oblečení na zahradu dávat do skříňky se dvířky a do horní přihrádky věci, ve kterých půjdou děti domů, každé děťátko musí mít oblečení na převléknutí do MŠ (jiné věci na ven, jiné do MŠ)

* nechávat si přezůvky i bačkory na příslušném místě pod schody

* oblečení i boty podepsat!

* děti přichází do 8.00 hodin do MŠ (školní řád)

* děti budou mít v MŠ svůj hrneček na pitný režim

* vyzvedávání obědů při nepřítomnosti dítěte ve školce 11:00 - 11:30 hod. u kuchyně  (řád školní jídelny)

* nedávat děti se žvýkačkou do školky

* když bude dítě chybět více než 14 dní (dovolená), musí si požádat o uvolnění ze školní docházky, formulář k vyzvednutí u paní učitelek na třídě (školní řád)

* v MŠ bude probíhat zrakový screening (zdarma pro nově nastupující děti i předškolní děti), logopedická depistáž, vánoční focení, vánoční výlety, divadla v MŠ, batůžkové dny…aktuální info o akcích školky budou na stránkách MŠ i v šatnách

* seznámení s anglickým jazykem pro předškolní děti formou hry bude vést paní učitelka Mgr. Simona Linková, nadstandartní činnost bude jen pro přihlášené děti ve třídě Zelený zvoneček v ranních hodinách 1 x 14 dní ve středu

* plavání bude probíhat pro přihlášené předškolní děti ve čtvrtek v odpoledních hodinách (aktuální info budou v šatnách)

* kdo má možnost, žádáme o donesení vytahovacích kapesníčků, vlhčených ubrousků na WC

* čištění zoubků – již čistíme zoubky po obědě, kdo by si výslovně nepřál z důvodu zvýšeného rizika infekčního přenosu mezi dětmi, domluví se na třídě s paní učitelkami

* zaměření na předškolní výchovu předškolních dětí – děti budou mít v MŠ své pastelky, budou pracovat do grafomotorických sešitů, příprava na školu bude probíhat v dopoledních i odpoledních činnostech

* při uzavření MŠ díky Covid -19, bude probíhat u předškolních dětí distanční výuka formou spolupráce s rodiči (Pokyn Covid)

* předškolním dětem musí zákonný zástupce omlouvat nepřítomnost docházky do omluvného listu v šatně  (Školní rád)

* při jakémkoli problému, nedorozumění či neporozumění vítáme řešení problémů osobně na třídě, po domluvení schůzky i individuálním přístupem. Rádi vám vše v klidu vysvětlíme a najdeme správné řešení, jak pro Vás, tak i pro Vaše děťátko :)

 

Moc děkujeme za spolupráci a nalézání vhodného řešení pro Vaše děťátko při adaptaci na školku.

 

MŠ Čajkovského

e-mail: mscajkovskeho@volny.cz
mobil: 495 263 679
adresa: Čajkovského 1093, Hradec Králové
Zobrazit mapu

MŠ Štechova

e-mail: mscajkovskeho@volny.cz
mobil: 495 270 713
adresa: Štechova 1327, Hradec Králové
Zobrazit mapu