MŠ Zvoneček Hradec Králové
mscajkovskeho@volny.cz    495 270 713
 • 30. 4. Čarodějnický rej - prosíme o kostým, který si mohou vzít děti ven. Děkujeme

 • POZOR - ZMĚNA - 17. 4. vystoupení pana DUDKA - nebude batůžkový den

 • Záchranáři - návštěva nemocnice - 16. 4. 2024

 • Návštěva knihovny - 4. 4.

 • Muzikant v MŠ - 5. 4.

< >

Třída Včeličky

Kontakt:
p. učitelka Mgr. Jana Karenová
p. učitelka Mgr. Leona Králová 

Telefon : 702 198 177
E-mail : vcelicky@mszvonecekhk.cz

Plánované akce třídy - co nás čeká

Historie našich akcí – co jsme prožili

Fotogalerie třídy

Batůžkový den - Vynášení Morany
Batůžkový den - Vynášení Morany
Setí řeřichy
Setí řeřichy
Batůžkový den - Rybník Češík
Batůžkový den - Rybník Češík
Barevný týden
Barevný týden
Návštěva knihovny
Návštěva knihovny
Batůžkový den - Park Na větvi a exkurze do lesní školky
Batůžkový den - Park Na větvi a exkurze do lesní školky
Batůžkový den - U krmítka
Batůžkový den - U krmítka
Lyžování ve třídě
Lyžování ve třídě
Vánoce
Vánoce
Vánoční besídka a dílna
Vánoční besídka a dílna
Práce s těstem
Práce s těstem
Návštěva knihovny
Návštěva knihovny

Informace o třídě

Charakteristika TVP Veselý rok s včeličkou Aničkou – 3. třída MŠ Štechova

TVP má název Veselý rok s včeličkou Aničkou. Třídním vzdělávacím programem bude provázet včelička Anička. Postava včeličky se vyskytuje ve známých dětských pohádkách a příbězích. Včelička bude průvodcem i rádcem. Bude sdílet s dětmi pocity, prožitky, úspěchy i menší neúspěchy. Bude podporovat dětskou zvídavost a touhu objevovat svět. Nově příchozím dětem pomůže s adaptací na režim MŠ. Budeme podporovat vzájemné hezké chování a toleranci, aby mohla veselá atmosféra převládat. Stanovíme si pravidla, která budeme dodržovat. Budeme se k sobě chovat citlivě a kamarádsky, budeme se učit spolupracovat, tak bychom si vytvořili prostředí plné pohody, kde se všichni cítí dobře. Budeme prohlubovat dovednosti, které budou směřovat k řádným sebeobslužným činnostem, základním hygienickým a zdravotně preventivním návykům, budeme zejména rozvíjet samostatnost, soustředěnost, tvořivost, budeme vést děti k dokončení činností. Budeme vytvářet podnětné, pohodové, radostné, zajímavé a bohaté prostředí, s dostatkem prostoru pro rozvoj tvořivosti, samostatnosti a přátelských vztahů. Seznámíme se s prostředím třídy, mateřské školy i nedalekého okolí. Program bude umožňovat dostatečný pohyb dětí venku na školní zahradě, v okolí školy, v lese. Budeme podněcovat zájem o přírodu a její ochranu. Budeme absolvovat batůžkové dny. Prostřednictvím TVP se budeme snažit o individuální rozvoj každého dítěte dle jeho možností i schopností v souladu s ŠVP a RVP. Aktivity budeme plánovat tak, aby vycházely z potřeb a zájmů dětí. Budeme rozvíjet grafomotorické dovednosti. Prostřednictvím různých činností budeme rozvíjet komunikativní dovednosti, motoriku mluvidel, fantazii, představivost, myšlenkové operace, vzájemné vztahy, estetické dovednosti. Budeme zařazovat například pohádky, říkadla, básničky, písničky, hádanky, dechová cvičení, pracovní listy, tvořivé a estetické činnosti, různé druhy her.

 

Informace pro rodiče ze třídy Včeliček

Spolupráce s rodiči:

 • Seznámit se školním řádem, řád školní jídelny, směrnici o stanovení výše úplaty, směrnici o Covid
  (k dispozici v šatnách i na stránkách MŠ) a školní vzdělávací program (k dispozici u vchodu do MŠ), pro prostudování podepsat -  u školních řádů máte jmenný seznam dětí, seznámení s řády – do konce měsíce září
 • Jídlo – děti v žádném případě do jídla nenutíme! Pouze ochutnáváme. Kdo má potravinovou alergii, prosíme, informujte nás.
 • Pitný režim mají po celý den. Ve školce malý plastový hrneček s podpisem, hrnečky se dávají pravidelně do myčky.
 • Prosíme, aby děti nenosily do třídy hračky 
 • Ranní příchod do MŠ od 6:30 - 8:00 hod. x odchod z MŠ od 14:15 do 17:00 hod. – scházíme ve třídě Medvídků x rozcházíme se ve třídě Včeliček. Sledujte příslušné cedulky na hlavních dveřích.
 • Když bude dítě chybět více než 14 dní (dovolená), zákonný zástupce si musí požádat o uvolnění ze školní docházky, formulář k vyzvednutí u paní učitelek na třídě (příloha ve školním řádě)
 • Prosíme Vás, dávejte dětem boty na suchý zip a v zimě prosíme, nedávejte dětem prstové rukavice. Děkujeme.
 • Věci na převléknutí do MŠ – na pobyt v MŠ - ve třídě, pobyt venku na školní zahradě, bylo by vhodné, kdyby děti ve své přihrádce měly i náhradní tričko, tepláky, ale i spodní prádlo, kdyby se náhodou přihodila nehoda (zvracení…)
 • Dbáme na samostatnost a vedeme děti k tomu, že si samy nazují i vyzují bačkory, boty, svléknou a obléknou kalhoty atd. Budeme rády, když i Vy s námi budete spolupracovat a i doma se budou děti převlékat samy. Děkujeme Vám za spolupráci :)
 • Oblečení prosíme, podepište příjmení, ne iniciály dítěte.
 • Loučení s dětmi u dveří  Loučíme se pozdravem, ruce si již nepodáváme.
 • Hračku nosit do školky jen v pátek, tzv. „plyšáčkový pátek“, v jiný den hračky do školky nenosíme.
 • Hygienické potřeby – papírové kapesníčky – vytahovací, vlhčené ubrousky, ale pouze ty, které jsou na bázi toaletního papíru a lze je vhodit do záchodu, jsou dobrovolné, ale už teď Vám děkujeme za spolupráci.
 • Prosíme Vás, pravidelně sledujte nástěnky i webové stránky www.mszvonecekhk.cz
 • Vyzvedávání obědů v nepřítomnosti dítěte v MŠ – oběd si vyzvedáváte v kuchyni na budově MŠ Štechova a to v časovém rozmezí 10:45 – 11:00 hodin u paní kuchařky Sýkorové.
 • Při jakémkoli problému, nedorozumění či neporozumění vítáme řešení problémů osobně na třídě, po domluvení schůzky i individuálním přístupem, rádi vám vše v klidu vysvětlíme a najdeme správné řešení, jak pro Vás, tak i pro Vaše děťátko :)

 

 

MŠ Čajkovského

e-mail: mscajkovskeho@volny.cz
mobil: 495 263 679
adresa: Čajkovského 1093, Hradec Králové
Zobrazit mapu

MŠ Štechova

e-mail: mscajkovskeho@volny.cz
mobil: 495 270 713
adresa: Štechova 1327, Hradec Králové
Zobrazit mapu