MŠ Zvoneček Hradec Králové
mscajkovskeho@volny.cz    495 270 713
 • Batůžkové dny

  Dokud nám počasí dovolí, budeme chodit s dětmi na batůžkové dny KAŽDOU STŘEDU. 
  Prosíme, dávejte dětem do batůžku malou svačinku a čerstvé pití (v chladnějším počasí ideálně v termosce).

  Připomenutí o konání visí vždy na dvěřích do třídy.

  Děkujeme za spolupráci.
  paní učitelky Martina a Markéta
< >

Třída Včeličky

Kontakt:
p. učitelka Bc. Martina Nymsová
p. učitelka Mgr. Markéta Pudilová 

Telefon : 702 198 177
E-mail : vcelicky@mszvonecekhk.cz

Plánované akce třídy - co nás čeká

Historie našich akcí – co jsme prožili

Fotogalerie třídy

Badminton
Badminton
Září ve Včeličkách
Září ve Včeličkách
Podzimníčci
Podzimníčci

Informace o třídě

Třídu Včeliček navštěvuje celkem 25 dětí, ve věku 4 – 6 let. Třídní vzdělávací program s názvem Putování s včeličkou Emičkou vede děti tak, aby na konci předškolního období získaly v rozsahu svých předpokladů a individuálních možností základy klíčových kompetencí a získaly tak předpoklady pro své celoživotní vzdělávání.
Na školní docházku se ve třídě Včeliček připravuje 6 dětí, proto je vedeme k respektování pokynů a dodržování domluvených pravidel, dále k větší samostatnosti, pozornosti, soustředění a k dokončení činností. Rozvíjíme grafomotorické dovednosti, předčtenářskou gramotnost, předmatematické představy. Snažíme se o komunikativnost a  samostatnost při obsluze i pracovních dovednostech. Při stolování kontrolujeme správné držení lžíce a používání celého příboru.  Samozřejmostí je používání zdvořilostních frází. Velkou pozornost věnujeme kooperaci mezi dětmi a rozvoji prosociálního cítění. To vše platí i pro děti mladší, s ohledem na jejich věk a individuální možnosti. Děti povedeme k rozvíjení zájmu o přírodu a její ochranu. Pravidelnou součástí vzdělávání budou „batůžkové dny“. Ve  třídě jsou vytvořeny podmínky pro učení kooperativní, prožitkové, situační i spontánní. Budeme se snažit o navázání a posilování přátelského a rovnocenného vztahu s rodiči, usilovat o vzájemnou spolupráci a důvěru.

Informace pro rodiče ze třídy Včeliček

Spolupráce s rodiči:

 • Seznámit se školním řádem, řád školní jídelny, směrnici o stanovení výše úplaty, směrnici o Covid
  (k dispozici v šatnách i na stránkách MŠ) a školní vzdělávací program (k dispozici u vchodu do MŠ), pro prostudování podepsat -  u školních řádů máte jmenný seznam dětí, seznámení s řády – do konce měsíce září
 • Jídlo – děti v žádném případě do jídla nenutíme! Pouze ochutnáváme. Kdo má potravinovou alergii, prosíme, informujte nás.
 • Pitný režim mají po celý den. Ve školce malý plastový hrneček s podpisem, hrnečky se dávají pravidelně do myčky.
 • Prosíme maminky, aby dětem přišily poutka u pyžam – děti vedeme k samostatnosti + podepsané pyžamo. Každý pátek si děti berou pyžama domů.
 • Prosíme, aby děti nenosily do třídy hračky – pouze plyšáčka na spaní, pokud ho potřebují k usnutí (hračky se ničí, rozbíjí se, ztrácí se)
 • Ranní příchod do MŠ od 6:30 - 8:00 hod. x odchod z MŠ od 14:15 do 17:00 hod. – scházíme ve třídě Medvídků x rozcházíme se ve třídě Včeliček. Sledujte příslušné cedulky na hlavních dveřích.
 • Když bude dítě chybět více než 14 dní (dovolená), zákonný zástupce si musí požádat o uvolnění ze školní docházky, formulář k vyzvednutí u paní učitelek na třídě (příloha ve školním řádě)
 • Spuštění zabezpečení SAFY – spuštěné bude již od pondělí 21. 9. 2020
 • Prosíme Vás, dávejte dětem boty na suchý zip a v zimě prosíme, nedávejte dětem prstové rukavice. Děkujeme.
 • Věci na převléknutí do MŠ – na pobyt v MŠ - ve třídě, pobyt venku na školní zahradě, bylo by vhodné, kdyby děti ve své přihrádce měly i náhradní tričko, tepláky, ale i spodní prádlo, kdyby se náhodou přihodila nehoda (zvracení…)
 • Dbáme na samostatnost a vedeme děti k tomu, že si samy nazují i vyzují bačkory, boty, svléknou a obléknou kalhoty atd. Budeme rády, když i Vy s námi budete spolupracovat a i doma se budou děti převlékat samy. Děkujeme Vám za spolupráci :)
 • Domluvíme se, že v horní přihrádce budou věci na zahradu a ve skříňce v látkové tašce x batůžku věci náhradní.
 • Oblečení prosíme, podepište příjmení, ne iniciály dítěte.
 • Loučení s dětmi u dveří  Loučíme se pozdravem, ruce si již nepodáváme.
 • Nadstandartní aktivity – keramika, logopedie v rámci vzdělávacích činností, batůžkové dny, vše bude na webových stránkách i na nástěnce u vstupu do třídy.
 • Hračku nosit do školky jen v pátek, tzv. „páteční hraníčko“, v jiný den hračky do školky nenosíme.
 • Hygienické potřeby – papírové kapesníčky – vytahovací, vlhčené ubrousky, ale pouze ty, které jsou na bázi toaletního papíru a lze je vhodit do záchodu, jsou dobrovolné, ale už teď Vám děkujeme za spolupráci.
 • Prosíme Vás, pravidelně sledujte nástěnky i webové stránky www.mszvonecekhk.cz
 • Vyzvedávání obědů v nepřítomnosti dítěte v MŠ – oběd si vyzvedáváte v kuchyni na budově MŠ Štechova a to v časovém rozmezí 10:45 – 11:00 hodin u paní kuchařky Sýkorové.
 • V MŠ bude probíhat zrakový screening (zdarma pro nově nastupující děti i předškolní děti)
 • Při jakémkoli problému, nedorozumění či neporozumění vítáme řešení problémů osobně na třídě, po domluvení schůzky i individuálním přístupem, rádi vám vše v klidu vysvětlíme a najdeme správné řešení, jak pro Vás, tak i pro Vaše děťátko :)

 

 

MŠ Čajkovského

e-mail: mscajkovskeho@volny.cz
mobil: 495 263 679
adresa: Čajkovského 1093, Hradec Králové
Zobrazit mapu

MŠ Štechova

e-mail: mscajkovskeho@volny.cz
mobil: 495 270 713
adresa: Štechova 1327, Hradec Králové
Zobrazit mapu