MŠ Zvoneček Hradec Králové
mscajkovskeho@volny.cz    495 270 713

Třída Žlutý zvoneček

Kontakt:

zástupkyně ředitelky: Mgr. Veronika Šedivá
p. učitelka: Jana Haňáčková

Telefon : 702 198 180
E-mail : zluty@mszvonecekhk.cz

Plánované akce třídy - co nás čeká

Historie našich akcí – co jsme prožili

Fotogalerie třídy

Barevný týden a karneval
Barevný týden a karneval
Návštěva knihovny
Návštěva knihovny
Medvídci ve školce
Medvídci ve školce
Halloween
Halloween
Čerti
Čerti
Solná jeskyně
Solná jeskyně
Podzimníčci
Podzimníčci
Náš den ve školce
Náš den ve školce
Podzimní průvod kolem MŠ
Podzimní průvod kolem MŠ
Vaříme dýňovou polévku
Vaříme dýňovou polévku

Informace o třídě

S písničkou po celý rok

Charakteristika třídního vzdělávacího programu:

Celým třídním vzdělávacím programem nás budou doprovázet písničky.

Písnička nás bude ráno vítat, svolávat na cvičení, budeme si zpívat a tančit. V průběhu celého roku bude prolínat ročním obdobím.

Na vycházkách a batůžkových dnech se děti seznámí s prostředím a okolím mateřské školy, města,čímž si vytvoří vztah a poznatky o místu a prostředí,  ve kterém žijí.

Naučíme se chovat bezpečně v MŠ i mimo ni. Rozvineme a upevníme základní společenské návyky, postoje a dovednosti.

Rozvineme sebeobsluhu, základní hygiencké a zdravotně preventivní návyky (návštěvy solné jeskyně)

Zvládneme jednoduchou sebeobsluhu a pracovní dovednosti (např. postarat se o hračky,uklidit si po sobě, udržovat pořádek…)

Všichni jsme kamarádi, máme se rádi a neubližujeme si.

Budeme rozvíjet schopnosti a dovednosti důležité pro navazování vztahů mezi sebou a k druhým lidem.

Témata v TVP se budou odvíjet nejen podle ročního období, ale bedeme respektovat I momentální potřeby a zájmy. Dětem bude dán prostor pro adptaci, vyjádření svých pocitů, dojmů, zážitků a prožitků. Nezapomeneme ani na různé svátky a výročí, které jsou součástí dětského života a přinášejí radost a pohodu. (Podzimníček,Čertoviny,Karneval, Barevný týden, Den dětí…)

Ale svět není jenom naše školka, nýbrž široké okolí kolem nás – příroda, život ve městě. Čekají na nás batůžkové výlety do přírody, kde se naučíme přístupu ke všemu živému s úctou a vědomím, že jsme jeho součástí, a proto je důležité jej chránit a pečovat o ni.

MŠ Čajkovského

e-mail: mscajkovskeho@volny.cz
mobil: 495 263 679
adresa: Čajkovského 1093, Hradec Králové
Zobrazit mapu

MŠ Štechova

e-mail: mscajkovskeho@volny.cz
mobil: 495 270 713
adresa: Štechova 1327, Hradec Králové
Zobrazit mapu