MŠ Zvoneček Hradec Králové
mscajkovskeho@volny.cz    495 270 713

Třída Žlutý zvoneček

Kontakt:

zástupkyně ředitelky: Mgr. Veronika Šedivá
p. učitelka: Jana Haňáčková

Telefon : 702 198 180
E-mail : zluty@mszvonecekhk.cz

Plánované akce třídy - co nás čeká

Není nalezená žádná akce.

Historie našich akcí – co jsme prožili

Fotogalerie třídy

Psí útulek
Psí útulek
Výlet vláčkem
Výlet vláčkem
Laurinka slaví svátek
Laurinka slaví svátek
Wellness pro maminky
Wellness pro maminky
Barevný týden a karneval
Barevný týden a karneval
Čarodějnický rej
Čarodějnický rej
Návštěva knihovny
Návštěva knihovny
Medvídci ve školce
Medvídci ve školce
Halloween
Halloween
Čerti
Čerti
Solná jeskyně
Solná jeskyně
Podzimníčci
Podzimníčci

Informace o třídě

S písničkou po celý rok

Charakteristika třídního vzdělávacího programu:

Celým třídním vzdělávacím programem nás budou doprovázet písničky.

Písnička nás bude ráno vítat, svolávat na cvičení, budeme si zpívat a tančit. V průběhu celého roku bude prolínat ročním obdobím.

Na vycházkách a batůžkových dnech se děti seznámí s prostředím a okolím mateřské školy, města,čímž si vytvoří vztah a poznatky o místu a prostředí,  ve kterém žijí.

Naučíme se chovat bezpečně v MŠ i mimo ni. Rozvineme a upevníme základní společenské návyky, postoje a dovednosti.

Rozvineme sebeobsluhu, základní hygiencké a zdravotně preventivní návyky (návštěvy solné jeskyně)

Zvládneme jednoduchou sebeobsluhu a pracovní dovednosti (např. postarat se o hračky,uklidit si po sobě, udržovat pořádek…)

Všichni jsme kamarádi, máme se rádi a neubližujeme si.

Budeme rozvíjet schopnosti a dovednosti důležité pro navazování vztahů mezi sebou a k druhým lidem.

Témata v TVP se budou odvíjet nejen podle ročního období, ale bedeme respektovat I momentální potřeby a zájmy. Dětem bude dán prostor pro adptaci, vyjádření svých pocitů, dojmů, zážitků a prožitků. Nezapomeneme ani na různé svátky a výročí, které jsou součástí dětského života a přinášejí radost a pohodu. (Podzimníček,Čertoviny,Karneval, Barevný týden, Den dětí…)

Ale svět není jenom naše školka, nýbrž široké okolí kolem nás – příroda, život ve městě. Čekají na nás batůžkové výlety do přírody, kde se naučíme přístupu ke všemu živému s úctou a vědomím, že jsme jeho součástí, a proto je důležité jej chránit a pečovat o ni.

MŠ Čajkovského

e-mail: mscajkovskeho@volny.cz
mobil: 495 263 679
adresa: Čajkovského 1093, Hradec Králové
Zobrazit mapu

MŠ Štechova

e-mail: mscajkovskeho@volny.cz
mobil: 495 270 713
adresa: Štechova 1327, Hradec Králové
Zobrazit mapu