MŠ Zvoneček Hradec Králové
mscajkovskeho@volny.cz    495 270 713

Třída Kuřátka

Kontakt:
p. učitelka Martina Doležalová
p. učitelka Mgr. Jana Karenová

Telefon : 702 198 175
E-mail : kuratka@mszvonecekhk.cz

 

Plánované akce třídy - co nás čeká

Historie našich akcí – co jsme prožili

Fotogalerie třídy

Batůžkový den - výprava do lesa
Batůžkový den - výprava do lesa
Hrajeme si ve třídě - září
Hrajeme si ve třídě - září
Rej Podzimníčků
Rej Podzimníčků

Informace o třídě

Třída Kuřátek má zapsaných letos 18 dětí. Dvanáct z nich dochází do MŠ prvním rokem. V září 2021 nedosáhly tři děti věku tří let, proto je kapacita třídy snížena o šest dětí. Děti mají dostatečný prostor pro adaptaci, respektujeme individuální potřeby dětí.

Třídním vzdělávacím programem bude provázet krtek. Postava krtka je dětem blízká, děti ji dobře znají, usnadní dětem adaptaci na prostředí MŠ, bude pokládat otázky, bude rádcem i průvodcem. Bude sdílet s dětmi pocity, prožitky, úspěchy i menší neúspěchy. Bude podporovat dětskou zvídavost a touhu objevovat svět. Postavička krtka je známá po celém světě díky astronautovi, který si ji vzal do rakety při cestě do vesmíru. Stejně jako astronauti poznávají svět vzdálený, tak i my budeme pozvolnými krůčky zvídavě poznávat svět plný barev a zážitků, ale zatím jen nám blízký. Seznámíme se s prostředím třídy, mateřské školy i nedalekého okolí. Program bude umožňovat dostatečný pohyb dětí venku na školní zahradě, v okolí školy, v lese.
Stanovíme si svá pravidla, která budeme dodržovat. Budeme se k sobě chovat citlivě a kamarádsky, budeme se učit spolupracovat, tak bychom si vytvořili prostředí plné pohody, kde se všichni cítí dobře. Budeme se učit řádným sebeobslužným činnostem, základním hygienickým a zdravotně preventivním návykům, budeme rozvíjet samostatnost.
Činnosti a aktivity budeme plánovat tak, aby vycházely z potřeb a zájmů dětí. Budeme zařazovat například říkadla, básničky, písničky, pohádky, různé druhy her…
Prostřednictvím TVP budeme dbát na individuální rozvoj každého dítěte dle jeho možností i schopností v souladu s ŠVP a RVP. K sestavování TVP budeme používat různé zdroje /např. autorů M. Sloupové a Z. Millera atd./

 

Informace pro rodiče ze třídy Kuřátek

Spolupráce s rodiči:

 • Seznamte se školním řádem, řád školní jídelny, směrnici o stanovení výše úplaty, směrnici o Covid (k dispozici v šatnách i na stránkách MŠ) a školní vzdělávací program (k dispozici u vchodu do MŠ), pro prostudování podepsat -  u školních řádů máte jmenný seznam dětí, seznámení s řády – do konce měsíce září

 • Ranní příchod do MŠ od 6:30 - 8:00 hod. x odchod z MŠ od 14:15 do 17:00 hod. – scházíme ve třídě Kuřátek x rozcházíme se ve třídě Berušek. Sledujte příslušné cedulky na hlavních dveřích.

 • Zabezpečení SAFY –  Do MŠ se dostanete přes otisk prstu nebo čip, který bude za vratnou zálohu 150 Kč. Otisky nahrává a čipy vydává p.uč. Doležalová

 • Příchod do MŠ - neprotahujte loučení s dětmi. Chápeme, že je pro Vás bolestivé, předávat nám plačící dítě, věřte však, že za chvíli nejsou po slzách ani stopy. Jaký rituál si při loučení s dětmi nastavíte- takový vetšinou bude dítě vyžadovat.

 • Jídlo

  děti do jídla nenutíme, děti vědí, že mají ochutnat, pokud nechutná, nemusí to sníst a naopak, pokud chutná, mají možnost si přidat.

  Pití- celý den je k dispozici pitný režim s pitnou čistou vodou (do plastových hrnků z domova – ty se pravidelně dávají do myčky),

  Snažíme se vést děti ke správnému držení lžíce – paleček nahoře, ostatní prstíky dole. Tímto Vás prosíme o spolupráci, trénujte i doma         

 • Vyzvedávání obědů v nepřítomnosti dítěte v MŠ – oběd si vyzvedáváte v kuchyni na budově MŠ Štechova a to v časovém rozmezí 10:45 – 11:00 hodin u paní kuchařky Sýkorové.

 •    PROSÍME, HLAŠTE NÁM ZJIŠTĚNÉ ALERGIE

 • Obsah skříňky

  -v šatně je vyvěšen „Pomocníček pro rodiče“ a umístění oblečení dětí ve skříňce, abychom to dětem co nejvíce ulehčili -v horním okénku je náhradní oblečení a případně věci, ve kterých dítě přišlo do školky, ve skříňce, je oblečení se kterým dítě bude při převlékání hospodařit samo, tedy OBLEČENÍ NA VEN, BUNDA, ČEPICE A OBLEČENÍ DO TŘÍDY  - je to z důvodu toho, aby si děti nestoupaly na lavičky, hrozí nebezpečí úrazu

  - žádáme, aby děti měly ve skříňce komplet náhradní oblečení, může se stát, že bude mít dítě nehodu, polije se nebo ho polije kamarád, ať se má do čeho obléknout.

  -Přezůvky – NE CROCSY a ne obuv s černou podrážkou

  - důrazně žádáme o převlečení na ven a to i v případě kraťasů, pokud je v MŠ v kraťasech/ teplákách, tak ven půjde v jiném oblečení, aby se mohlo při návratu do MŠ opět převléknout do čistého.

  - děti vedem k samostatnosti, snažíme se, aby všechno uměly samy i obracení věcí z rubu na líc. Pokud něco nejde, aby uměly požádat paní učitelku, která samozřejmě pomůže. Budeme rády, když s námi budete spolupracovat a i doma se budou děti převlékat samy.                                                                                                                                               - prosíme maminky, aby dětem přišily poutka u pyžam – děti vedeme k samostatnosti.

 • - děti mají dovoleno přinést si do MŠ plyšáčka nebo hajánka (muchláčka...) na spaní z domova. Abychom dětem usnadnili adaptaci a měly u sebe něco s vůní domova.

 • Co můžete přinést

  -kdo má možnost, uvítáme papírové kapesníčky v krabičkách i balíčcích, vlhčené ubrousky pouze ty, co jdou spláchnout do WC

  - papíry na kreslení (z jedné strany potištěné, které byste hodily do sběru)- nám ještě bohatě poslouží, zbytky vlny a látek – ze všeho se dá tvořit

  - děvčata si mohou přinést hřebínek

  Narozeniny a svátky – bývá u dětí oblíbený zvyk, že při oslavách přinese něco ostatním – z hygienických důvodů bylo zakázáno donášet věci upečené z domova. Prosíme Vás, přineste něco, co je možné dát dětem do skříňky (lízátko, „párty mix“...) a co si pak sami rodiče zhodnotí, jestli může dítě vzhledem k alergiím sníst

  Vhodné je i ovoce nebo zelenina, případně malý obrázek k vymalování.... vše je na Vašem uvážení

 • Odchod z MŠ

  -s dětmi se již neloučíme podáním ruky (dříve tomu tak bylo), pouze se rozloučíme pozdravem a to i v případě, že jsme odpoledne na školní zahradě- díte se přijde rozloučit, hlavně kvůli tomu, aby byl přehled o tom, kdo odcház

 • Prosíme Vás, nevjíždějte s kočárky do budovy. Děkujeme

 • Když bude dítě chybět více než 14 dní (dovolená), zákonný zástupce si musí požádat o uvolnění ze školní docházky, formulář k vyzvednutí u paní učitelek na třídě (příloha ve školním řádě

 • Věci na převléknutí do MŠ – na pobyt v MŠ - ve třídě, pobyt venku na školní zahradě, bylo by vhodné, kdyby děti ve své přihrádce měly i náhradní tričko, tepláky, ale i spodní prádlo, kdyby se náhodou přihodila nehoda (zvracení…)

 • Dbáme na samostatnost a vedeme děti k tomu, že si samy nazují i vyzují bačkory, boty, svléknou a obléknou kalhoty atd. Budeme rády, když i Vy s námi budete spolupracovat a i doma se budou děti převlékat samy. Děkujeme Vám za spolupráci :)

 • Oblečení prosíme, podepište příjmením

 • Akce v MŠ -

 • seznam akcí na aktuální měsíc naleznete na webu MŠ a v šatně na nástěnce.

  Cca 1x měsíčně nás čeká divadelní přestavení v MŠ (pokud dovolí epidemiologická opatření)

  Batůžkové dny

  tématicky zaměřené vycházky minimálně 1x do měsíce, děti budou mít vždy batůžek a v něm jednu jedinou malou dobrůtku, pití v lahvičce a pláštěnku.

  Mějte na paměti, že vycházíme hned po svačince, bereme s sebou ještě ovoce n zeleninu z MŠ a vracíme se na oběd, takže pokud dětem dáte sušenky tři, tak mu dovolíme stejně jen jednu, děti jsou pak mrzuté a nebo případně v nestřeženém okamžiku sní všechno a oběd již nezvládnou.

  Bonbony, čokoláda a pití v krabičce jsou nevhodné.

  Oblečení přizpůsobte tomu, že budeme v terénu, možno dát dětem i repelent.

 • Zdraví dětí

  do školky mohou chodit pouze děti zdravé, bez příznaků jakýchkoliv nemocí (rýma, kašel, teplota, střevní obtíže, vši)

  pokud se prokáže u dítětě ve třídě pozitivita na covid 19- celá třída se na 14 dní uzavírá

 • Prosíme Vás, pravidelně sledujte nástěnky i webové stránky  www.mszvonecekhk.cz, máte možnost napsat mail paním učitelkám na adresu kuratka@mszvonecekhk.cz

 • Při jakémkoli problému, nedorozumění či neporozumění vítáme řešení problémů osobně na třídě, po domluvení schůzky i individuálním přístupem, rádi vám vše v klidu vysvětlíme a najdeme správné řešení, jak pro Vás, tak i pro Vaše dítě

 • Adaptace do třídy Kuřátek probíhá bez obtíží a my Vám děkujeme za skvělou spolupráci 

Třída Kuřátka

MŠ Čajkovského

e-mail: mscajkovskeho@volny.cz
mobil: 495 263 679
adresa: Čajkovského 1093, Hradec Králové
Zobrazit mapu

MŠ Štechova

e-mail: mscajkovskeho@volny.cz
mobil: 495 270 713
adresa: Štechova 1327, Hradec Králové
Zobrazit mapu