MŠ Zvoneček Hradec Králové
mscajkovskeho@volny.cz    495 270 713

Třída Kuřátka

Kontakt:
p. učitelka Lucie Řehořková
p. učitelka Lucie Brentnerová DiS.

Telefon : 702 198 175
E-mail : kuratka@mszvonecekhk.cz

 

Plánované akce třídy - co nás čeká

Není nalezená žádná akce.

Historie našich akcí – co jsme prožili

Fotogalerie třídy

Září 2022 ve školce
Září 2022 ve školce

Informace o třídě

Třída Kuřátek má zapsaných letos 22 dětí. Děti mají dostatečný prostor pro adaptaci, respektujeme individuální potřeby dětí.

Ve třídě Kuřátek jsou děti ve věku od 3 let. Každé dítko je respektováno jako jedinečná individuální osobnost, s různými vědomostmi, potřebami a mírou pomoci. Všem dětem je dán potřebný prostor pro adaptaci a vyjádření svých pocitů.

Budeme se hodně zaměřovat zejména na získávání prvních sociálních kontaktů a adaptaci na nové prostředí. Děti se budou seznamovat se školkou a jeho okolím s kamarádem kuřátkem Špuntíkem, například formou pohádek, písniček, básniček, říkadel.

Hra provází děti po celý den, děti se učí komunikovat s ostatními dětmi, s učitelkou, učí se spolupracovat, společně si hrát. Společně si vytvářejí jednoduchá třídní pravidla a rituály, která se učí postupně respektovat. Paní učitelky budou pomáhat dětem v osvojování  základních prvků sebeobsluhy, jako je osobní hygiena, stolování, oblékání i společenské návyky a pravidla společného soužití.

 

Informace pro rodiče ze třídy Kuřátek

Spolupráce s rodiči:

 • Seznamte se školním řádem, řád školní jídelny, směrnici o stanovení výše úplaty, směrnici o Covid (k dispozici v šatnách i na stránkách MŠ) a školní vzdělávací program (k dispozici u vchodu do MŠ), pro prostudování podepsat -  u školních řádů máte jmenný seznam dětí, seznámení s řády – do konce měsíce září

 • Ranní příchod do MŠ od 6:30 - 8:00 hod. x odchod z MŠ od 14:15 do 17:00 hod. – scházíme ve třídě Kuřátek x rozcházíme se ve třídě Berušek. Sledujte příslušné cedulky na hlavních dveřích.

 • Zabezpečení SAFY –  Do MŠ se dostanete přes otisk prstu nebo čip, který bude za vratnou zálohu 150 Kč. Otisky nahrává a čipy vydává p.uč. Doležalová

 • Příchod do MŠ - neprotahujte loučení s dětmi. Chápeme, že je pro Vás bolestivé, předávat nám plačící dítě, věřte však, že za chvíli nejsou po slzách ani stopy. Jaký rituál si při loučení s dětmi nastavíte- takový vetšinou bude dítě vyžadovat.

 • Jídlo

  děti do jídla nenutíme, děti vědí, že mají ochutnat, pokud nechutná, nemusí to sníst a naopak, pokud chutná, mají možnost si přidat.

  Pití- celý den je k dispozici pitný režim s pitnou čistou vodou (do plastových hrnků z domova – ty se pravidelně dávají do myčky),

  Snažíme se vést děti ke správnému držení lžíce – paleček nahoře, ostatní prstíky dole. Tímto Vás prosíme o spolupráci, trénujte i doma         

 • Vyzvedávání obědů v nepřítomnosti dítěte v MŠ – oběd si vyzvedáváte v kuchyni na budově MŠ Štechova a to v časovém rozmezí 10:45 – 11:00 hodin u paní kuchařky Sýkorové.

 •    PROSÍME, HLAŠTE NÁM ZJIŠTĚNÉ ALERGIE

 • Obsah skříňky

  -v šatně je vyvěšen „Pomocníček pro rodiče“ a umístění oblečení dětí ve skříňce, abychom to dětem co nejvíce ulehčili -v horním okénku je náhradní oblečení a případně věci, ve kterých dítě přišlo do školky, ve skříňce, je oblečení se kterým dítě bude při převlékání hospodařit samo, tedy OBLEČENÍ NA VEN, BUNDA, ČEPICE A OBLEČENÍ DO TŘÍDY  - je to z důvodu toho, aby si děti nestoupaly na lavičky, hrozí nebezpečí úrazu

  - žádáme, aby děti měly ve skříňce komplet náhradní oblečení, může se stát, že bude mít dítě nehodu, polije se nebo ho polije kamarád, ať se má do čeho obléknout.

  -Přezůvky – NE CROCSY a ne obuv s černou podrážkou

  - důrazně žádáme o převlečení na ven a to i v případě kraťasů, pokud je v MŠ v kraťasech/ teplákách, tak ven půjde v jiném oblečení, aby se mohlo při návratu do MŠ opět převléknout do čistého.

  - děti vedem k samostatnosti, snažíme se, aby všechno uměly samy i obracení věcí z rubu na líc. Pokud něco nejde, aby uměly požádat paní učitelku, která samozřejmě pomůže. Budeme rády, když s námi budete spolupracovat a i doma se budou děti převlékat samy.                                                                                                                                               - prosíme maminky, aby dětem přišily poutka u pyžam – děti vedeme k samostatnosti.

 • - děti mají dovoleno přinést si do MŠ plyšáčka nebo hajánka (muchláčka...) na spaní z domova. Abychom dětem usnadnili adaptaci a měly u sebe něco s vůní domova.

 • Co můžete přinést

  -kdo má možnost, uvítáme papírové kapesníčky v krabičkách i balíčcích, vlhčené ubrousky pouze ty, co jdou spláchnout do WC

  - papíry na kreslení (z jedné strany potištěné, které byste hodily do sběru)- nám ještě bohatě poslouží, zbytky vlny a látek – ze všeho se dá tvořit

  - děvčata si mohou přinést hřebínek

  Narozeniny a svátky – bývá u dětí oblíbený zvyk, že při oslavách přinese něco ostatním – z hygienických důvodů bylo zakázáno donášet věci upečené z domova. Prosíme Vás, přineste něco, co je možné dát dětem do skříňky (lízátko, „párty mix“...) a co si pak sami rodiče zhodnotí, jestli může dítě vzhledem k alergiím sníst

  Vhodné je i ovoce nebo zelenina, případně malý obrázek k vymalování.... vše je na Vašem uvážení

 • Odchod z MŠ

  -s dětmi se již neloučíme podáním ruky (dříve tomu tak bylo), pouze se rozloučíme pozdravem a to i v případě, že jsme odpoledne na školní zahradě- díte se přijde rozloučit, hlavně kvůli tomu, aby byl přehled o tom, kdo odcház

 • Prosíme Vás, nevjíždějte s kočárky do budovy. Děkujeme

 • Když bude dítě chybět více než 14 dní (dovolená), zákonný zástupce si musí požádat o uvolnění ze školní docházky, formulář k vyzvednutí u paní učitelek na třídě (příloha ve školním řádě

 • Věci na převléknutí do MŠ – na pobyt v MŠ - ve třídě, pobyt venku na školní zahradě, bylo by vhodné, kdyby děti ve své přihrádce měly i náhradní tričko, tepláky, ale i spodní prádlo, kdyby se náhodou přihodila nehoda (zvracení…)

 • Dbáme na samostatnost a vedeme děti k tomu, že si samy nazují i vyzují bačkory, boty, svléknou a obléknou kalhoty atd. Budeme rády, když i Vy s námi budete spolupracovat a i doma se budou děti převlékat samy. Děkujeme Vám za spolupráci :)

 • Oblečení prosíme, podepište příjmením

 • Akce v MŠ -

 • seznam akcí na aktuální měsíc naleznete na webu MŠ a v šatně na nástěnce.

  Cca 1x měsíčně nás čeká divadelní přestavení v MŠ (pokud dovolí epidemiologická opatření)

  Batůžkové dny

  tématicky zaměřené vycházky minimálně 1x do měsíce, děti budou mít vždy batůžek a v něm jednu jedinou malou dobrůtku, pití v lahvičce a pláštěnku.

  Mějte na paměti, že vycházíme hned po svačince, bereme s sebou ještě ovoce n zeleninu z MŠ a vracíme se na oběd, takže pokud dětem dáte sušenky tři, tak mu dovolíme stejně jen jednu, děti jsou pak mrzuté a nebo případně v nestřeženém okamžiku sní všechno a oběd již nezvládnou.

  Bonbony, čokoláda a pití v krabičce jsou nevhodné.

  Oblečení přizpůsobte tomu, že budeme v terénu, možno dát dětem i repelent.

 • Zdraví dětí

  do školky mohou chodit pouze děti zdravé, bez příznaků jakýchkoliv nemocí (rýma, kašel, teplota, střevní obtíže, vši)

  pokud se prokáže u dítětě ve třídě pozitivita na covid 19- celá třída se na 14 dní uzavírá

 • Prosíme Vás, pravidelně sledujte nástěnky i webové stránky  www.mszvonecekhk.cz, máte možnost napsat mail paním učitelkám na adresu kuratka@mszvonecekhk.cz

 • Při jakémkoli problému, nedorozumění či neporozumění vítáme řešení problémů osobně na třídě, po domluvení schůzky i individuálním přístupem, rádi vám vše v klidu vysvětlíme a najdeme správné řešení, jak pro Vás, tak i pro Vaše dítě

 • Adaptace do třídy Kuřátek probíhá bez obtíží a my Vám děkujeme za skvělou spolupráci 

Třída Kuřátka

MŠ Čajkovského

e-mail: mscajkovskeho@volny.cz
mobil: 495 263 679
adresa: Čajkovského 1093, Hradec Králové
Zobrazit mapu

MŠ Štechova

e-mail: mscajkovskeho@volny.cz
mobil: 495 270 713
adresa: Štechova 1327, Hradec Králové
Zobrazit mapu