MŠ Zvoneček Hradec Králové
mscajkovskeho@volny.cz    495 270 713

Třída Červený zvoneček

Kontakt:
p. učitelka Iveta Pejřilová
p. učitelka Eliška Danielová
p. učitelka Mgr. Simona Linková

Telefon : 702 198 181
E-mail : cerveny@mszvonecekhk.cz 

Plánované akce třídy - co nás čeká

Není nalezená žádná akce.

Historie našich akcí – co jsme prožili

Fotogalerie třídy

BATŮŽKOVÉ DNY
BATŮŽKOVÉ DNY
ČARODEJNICE
ČARODEJNICE
Barevný týden a karneval
Barevný týden a karneval
NÁVŠTĚVA KNIHOVNY 25.11.2021
NÁVŠTĚVA KNIHOVNY 25.11.2021
ČERTI
ČERTI
SBÍRÁNÍ LISTÍ 8.10.2021
SBÍRÁNÍ LISTÍ 8.10.2021
POUŠTĚNÍ DRAKA
POUŠTĚNÍ DRAKA
PRVNÍ LEKCE BANDMINTONU 5.10.2021
PRVNÍ LEKCE BANDMINTONU 5.10.2021
Tři králové
Tři králové
BATŮŽKOVÝ DEN 29.9.2021
BATŮŽKOVÝ DEN 29.9.2021
Divadelní představení
Divadelní představení "S Bohoušem po lese"

Informace o třídě

Třídní vzdělávací plán “Od pondělka do pátku budu kreslit pohádku” představuje plán činností pro třídu Červený zvoneček. Vychází ze školního vzdělávacího plánu pro MŠ Zvoneček. Třídní vzdělávací plán si klade za cíl hravou formou dovést děti k osvojení si základních společenských návyků a pravidel, uvědomění si svých práv i práv druhých a také k jejich respektování a hájení. Pohádkovými tématy vedeme děti k radosti z poznávání a učení. Jednotlivé pohádky jsou tématicky rozloženy do celého roku tak, aby dítě pozorovalo svět kolem sebe, vnímalo všemi smysly jeho řád, rozmanitost a pozoruhodnost a porozumnělo jeho proměnám. Třídní vzdělávací plán zároveň směřuje děti k rozlišování dobra a zla, pravdy a lži a k umění rozlišení správného od špatného. Prostřednictvím hudebních, konstruktivních, výtvarných, pohybových a dalších tvořivých činnosti vedeme děti k vyjádření vlastní fantazie dítěte. Náročnost všech činností je přizpůsobována věku, možnostem a individuálním potřebám dětí. Součástí třídního vzdělávacího programu je také organizace dne, která je přizpůsobena dětským fyziologickým potřebám a zásadám zdravého životního stylu.

Informace pro rodiče z Červeného zvonečku:

Spolupráce s rodiči:

* prostudovat si školní řád, řád školní jídelny, směrnici o stanovení výše úplaty, směrnici o Covid (k dispozici v šatnách i na stránkách MŠ) a školní vzdělávací program (k dispozici u vchodu do MŠ), pro prostudování podepsat na třídě, seznámení s řády – do konce měsíce září

* sledovat informace na nástěnkách, webových stránkách i fotky třídy na webu

* hračky nosit do školky jen v pátek, tzv. „páteční hraníčko“.

* prohlubovat samostatnost v oblékání, svlékání, obouvání i stolování

* oblečení na zahradu dávat do skříňky se dvířky a do horní přihrádky věci, ve kterých půjdou děti domů, každé děťátko musí mít oblečení na převléknutí do MŠ (jiné věci na ven, jiné do  MŠ)

* nechávat si přezůvky i bačkory na příslušném místě pod schody

* oblečení i boty podepsat!

* děti přichází do 8.00 hodin do MŠ (školní řád)

* děti budou mít v MŠ svůj hrneček na pitný režim

* vyzvedávání obědů při nepřítomnosti dítěte ve školce 11:00 - 11:30 hod. u kuchyně (řád školní jídelny)

* nedávat děti se žvýkačkou do školky

* když bude dítě chybět více než 14 dní (dovolená), musí si požádat o uvolnění ze školní docházky, formulář k vyzvednutí u paní učitelek na třídě (školní řád)

* v MŠ bude probíhat zrakový screening (zdarma pro nově nastupující děti i předškolní děti), logopedická depistáž, vánoční focení, vánoční výlety, divadla v MŠ, batůžkové dny…aktuální info o akcích školky budou na stránkách MŠ i v šatnách

*  seznámení s anglickým jazykem pro předškolní děti formou hry bude vést paní učitelka Mgr. Simona Linková, nadstandartní činnost bude jen pro přihlášené děti ve třídě Zelený zvoneček v ranních hodinách 1 x 14 dní ve středu

* plavání bude probíhat pro přihlášené předškolní děti ve čtvrtek v odpoledních hodinách (aktuální info budou v šatnách)

* kdo má možnost, žádáme o donesení vytahovacích kapesníčků, vlhčených ubrousků na WC

* čištění zoubků – již čistíme zoubky po obědě, kdo by si výslovně nepřál z důvodu zvýšeného rizika infekčního přenosu mezi dětmi, domluví se na třídě s paní učitelkami

* zaměření na předškolní výchovu předškolních dětí – děti budou mít v MŠ své pastelky, budou pracovat do grafomotorických sešitů, příprava na školu bude probíhat v dopoledních i odpoledních činnostech

* při uzavření MŠ díky Covid -19, bude probíhat u předškolních dětí distanční výuka formou spolupráce s rodiči (Pokyn Covid)

* předškolním dětem musí zákonný zástupce omlouvat nepřítomnost docházky do omluvného listu v šatně  (Školní rád)

* při jakémkoli problému, nedorozumění či neporozumění vítáme řešení problémů osobně na třídě, po domluvení schůzky i individuálním přístupem. Rádi vám vše v klidu vysvětlíme a najdeme správné řešení, jak pro Vás, tak i pro Vaše děťátko :)

 

Moc děkujeme za spolupráci a nalézání vhodného řešení pro Vaše děťátko při adaptaci na školku.

 

Třída Červený zvoneček

MŠ Čajkovského

e-mail: mscajkovskeho@volny.cz
mobil: 495 263 679
adresa: Čajkovského 1093, Hradec Králové
Zobrazit mapu

MŠ Štechova

e-mail: mscajkovskeho@volny.cz
mobil: 495 270 713
adresa: Štechova 1327, Hradec Králové
Zobrazit mapu