MŠ Zvoneček Hradec Králové
mscajkovskeho@volny.cz    495 270 713

Třída Červený zvoneček

Kontakt:
p. ředitelka: Mgr. Jana Šulcová
p. učitelka: Iveta Pejřilová
p. učitelka: Mgr. Simona Linková

Telefon : 702 198 181
E-mail : cerveny@mszvonecekhk.cz 

Plánované akce třídy - co nás čeká

Historie našich akcí – co jsme prožili

Fotogalerie třídy

Divadlo ve školce - Šapitó
Divadlo ve školce - Šapitó
Divadlo ve školce 7.5
Divadlo ve školce 7.5
Batůžkový den domečky pro čarodějnice
Batůžkový den domečky pro čarodějnice
Adolf Dudek ilustrator knih
Adolf Dudek ilustrator knih
Čarodějnický rej v MŠ
Čarodějnický rej v MŠ
Den Země
Den Země
Den Země
Den Země
Batůžkový den 9.4.
Batůžkový den 9.4.
Zpívání s kytarou v MŠ
Zpívání s kytarou v MŠ
 Batůžkový den - vítáme jaro
Batůžkový den - vítáme jaro
Vajíčko
Vajíčko
Batůžkový den
Batůžkový den

Informace o třídě

Témata třídního vzdělávacího programu, která jsme si vybraly pro tento školní rok, vychází z klasických pohádek.

Třídní vzdělávací program s názvem " Od pondělka  do pátku, budu kreslit  pohádku ", který si klade za cíl hravou formou vést děti k získání nových poznatků.

Svět kolem nás se naučíme vnímat všemi smysly, ale i dbát na vzájemnou spolupráci mezi dětmi a rozvoj prosociálního chování s přihlédnutím na věk i individuální potřeby dětí. Knihy jsou plné různých pohádek, jež zaujmou malé i velké. Prostřednictvým výtvarných, hudebních, pohybových a konstruktivních činností budeme u dětí rozvíjet základní společenské návyky, respektovat pokyny a dodržovat předem domluvená pravidla. Budeme si uvědomovat sami sebe i druhé v různých situacích. Více se zaměříme na vzájemné vztahy mezi dětmi, kdy se naučíme vzájemnému respektu a toleranci. Pomocí pohádek povedeme děti k radosti z poznávání a učení se novým věcem. Vzdělávání bude probíhat nenásilnou formou tak, aby děti pracovaly s chutí a nadšením. Dětem bude nabízet rozmanité činnosti, ve kterých budou úspěšní. V neposlední řadě nesmíme zapomenout na vzájemnou spolupráci s rodiči.

 

MŠ Čajkovského

e-mail: mscajkovskeho@volny.cz
mobil: 495 263 679
adresa: Čajkovského 1093, Hradec Králové
Zobrazit mapu

MŠ Štechova

e-mail: mscajkovskeho@volny.cz
mobil: 495 270 713
adresa: Štechova 1327, Hradec Králové
Zobrazit mapu