MŠ Zvoneček Hradec Králové
mscajkovskeho@volny.cz    495 270 713

O škole

Mateřská škola Zvoneček, Hradec Králové, Čajkovského 1093 je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Statutární město Hradec Králové. Slučuje:

 • MŠ Čajkovského 1093 Hradec Králové
 • MŠ Štechova 1327 Hradec Králové
 • ŠJ Čajkovského 1093 Hradec Králové

Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu:

 • MŠ Čajkovského 1093, HK: od 6:30 do 17:00 hod
 • MŠ Štechova 1327, HK: od 6:30 do 17:00 hod

MŠ Čajkovského 1093 
4 třídy s kapacitou 25 dětí na třídu. Děti jsou rozděleny podle věku, jednotlivé třídy jsou označeny barvami.

 • Oranžový zvoneček – děti ve věku 2 - 3 roky
 • Žlutý zvoneček – děti ve věku 3 - 4 roky
 • Červený zvoneček – děti ve věku 4 - 5 let
 • Zelený zvoneček – děti ve věku 5 - 6 let

Hospodářský pavilon:
Zde se nachází ředitelna, kancelář vedoucí ŠJ a kuchyň. Vaří se zde jídlo pro MŠ Čajkovského 1093, MŠ Štechova 1327, MŠ a ZŠ Malšova Lhota.

MŠ Štechova 1327
4 třídy s kapacitou 25 dětí na třídu. Děti jsou rozděleny podle věku, jednotlivé třídy jsou označeny symbolem zvířátka.

 • Kuřátka – děti ve věku 2 - 3 roky
 • Medvídci – děti ve věku 2,5 - 3,5 let
 • Včeličky – děti ve věku 3,5 - 4,5 let
 • Berušky – děti ve věku 5 - 6 let

Historie a popis školy
Budovy mateřské školy byly postaveny v sedmdesátých letech minulého století. Výstavba škol navazovala na výstavbu sídliště a reagovala na aktuální potřeby rodin v této lokalitě. MŠ Čajkovského 1093 byla otevřena 1.9.1976, MŠ Štechova 1327 3.9.1979.

MŠ Štechova byla vybudována koncem sedmdesátých let pod záštitou tehdejší mládežnické organizace a při příležitosti jejího uvedení do provozu 3. září 1979 nazvána Mateřská škola SSM. Později nesla název podle ulice, do které přísluší – MŠ Štechova. 1.1. 2004 došlo ke sloučení, nejprve čtyř subjektů mateřských škol, posléze zůstaly od r. 2004 součástí nově vzniklého právního subjektu MŠ Zvoneček pouze subjekty MŠ Čajkovského a MŠ Štechova.

Obě pracoviště využívají velké slunné zahrady s umělým kopcem, jsou osázené stromy, keři a zařízené zahradním, oddychovým i sportovním vybavením, brouzdalištěm které se dále doplňuje a obměňuje.

Obě školy se nachází v centru menšího sídliště v klidné části města, v těsné blízkosti hradeckých lesů, naučných stezek, mokřadů a rybníčků, zahrádkářských osad a dalších míst vhodných pro pozorování, činnosti, hry a rozvoj fantazie dětí. Přístup ke školám je možný z několika stran po chodnících i autem, mimo nebezpečné rušné ulice. Mají zatravněnou zahradu, kde z pestrého zahradního vybavení pro hry dětí najdeme pískoviště, houpačky, prolézačky, přístřešky, altánky, domečky, fotbalové branky, brouzdaliště, lavice a stoly, chodníčky, kopce aj. Zahrady jsou osázeny květinami, keři a stromy.
Obě školy mají parkoviště a výbornou dostupnost MHD.

Třídy jsou stavebně uspořádány tak, že je lze snadno rozdělit na dvě části, nebo je užívat jako jeden společný prostor. Jedna část je dispozičně uspořádaná jako pracovní prostor a jídelna (na podlahách je PVC), druhá jako herna a tělocvična (na podlahách jsou koberce). Uspořádání umožňuje dětem pestrou škálu činností jak ve skupině, tak individuálně s ohledem na temperament, zájmy i specifika osobnosti jednotlivých dětí. Podlahová plocha a prostory tříd splňují všechny požadavky na počet dětí, které se zde pohybují.

Z každé třídy je přístup do umývárny s WC. Hygienické zařízení svým vybavením a antropometrickým uspořádáním odpovídá počtu a věku dětí. Splňuje všechny platné hygienické předpisy a požadavky, proběhla celková rekonstrukce.Každá třída má šatnu vybavenou lavicemi a skříňkami. Děti mají svoji skříňku označenou nezaměnitelným obrázkem. Podlahová plocha v šatně je pokryta PVC, které umožňuje pravidelný úklid.K odpolednímu odpočinku mají mladší děti k dispozici nová plastová lehátka bezpečné konstrukce s výškou 20 cm nad podlahou a starší děti odpočívají na molitanových matracích.Ve všech třídách je nábytek pro ukládání hraček snadno dostupný dětem. Hračky odpovídají dané věkové skupině, pravidelně se obměňují a doplňují.

MŠ Čajkovského

e-mail: mscajkovskeho@volny.cz
mobil: 495 263 679
adresa: Čajkovského 1093, Hradec Králové
Zobrazit mapu

MŠ Štechova

e-mail: mscajkovskeho@volny.cz
mobil: 495 270 713
adresa: Štechova 1327, Hradec Králové
Zobrazit mapu