MŠ Zvoneček Hradec Králové
mscajkovskeho@volny.cz    495 270 713

Prázdninový provoz

V době letních prázdnin platí omezený provoz všech mateřských škol v Hradci Králové. Pokud máte zájem o docházku do jiné MŠ v době, kdy je vaše kmenová MŠ uzavřena, musíte podat Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v době prázdninového provozu do příslušné školky.

Prázdninový provoz mateřských škol je pro děti, které byly k předškolnímu vzdělávání již přijaty a jejichž rodiče z různých důvodů nemohou čerpat dovolenou v době přerušení provozu jejich „kmenové“ mateřské školy v červenci a srpnu.

Do 17. 06. 2021 Vám bude na e-mail zasláno registrační číslo dítěte, pod kterým bude dítě evidováno, dále číslo účtu a variabilní symbol, pro účel platby (školné a stravné).
17. 06. 2021 vyvěšení seznamu přijatých dětí na stránkách školy.
Do 25. 06. 2021 nutná úhrada stanoveného školného a stravného na účet (do MŠ budou moci nastoupit pouze děti, které budou mít všechny potřebné platby uhrazeny v daném termínu).

Vážení rodiče,
v přiloženém souboru najdete Seznam přijatých dětí na prázdninový provoz.

MŠ Čajkovského

e-mail: mscajkovskeho@volny.cz
mobil: 495 263 679
adresa: Čajkovského 1093, Hradec Králové
Zobrazit mapu

MŠ Štechova

e-mail: mscajkovskeho@volny.cz
mobil: 495 270 713
adresa: Štechova 1327, Hradec Králové
Zobrazit mapu