MŠ Zvoneček Hradec Králové
mscajkovskeho@volny.cz    495 270 713

ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Vážení rodiče,
informativní schůzka pro nově nastupující děti - děti přijaté na školní rok 2021/2022 se bude konat:

Budova Čajkovského - 23. 8. 2021, od 16.00 hodin, třída Oranžový zvoneček
Budova Štechova - 24. 8. 2021. od 16.00 hodin, třída Kuřátka

Rozdělení dětí podle budov - zákonným zástupcům dětí, které budou na budově Štechova, byl již zaslán informativní e-mail, zákonným zástupcům dětí z budovy Čajkovského zašlu e-mail dnes.

Krásné léto všem a těším se na shledání
ředitelka MŠ, dne 03. 08. 2021


Vážení rodiče, v přiloženém souboru naleznete podrobné informace k zápisu pro školní rok 2021/2022.

Vyplněnou a podepsanou Žádost a dokumenty doručte do mateřské školy ve dnech 02. 05. - 16. 05. 2021.

Dále zde máte přiloženou žádost k zápisu do MŠ na školní rok 2021/2022 a kritéria pro přijímaní dětí k předškonímu vzdělávání.

Školský obvod naší mateřské školy k nahlédnutí zde.

Zápis na školní rok 2021/2022 byl ukončen - podání žádostí k přijetí k předškolnímu vzdělávání. Zákonným zástupcům bylo e-mailem či datovou schránkou rozesláno přidělené registrační číslo dítěte. Žádám o potvrzení formou zpětného e-mailu na mscajkovskeho@volny.cz přijetí registračního čísla dítěte.

Seznam přijatých dětí podle registračních čísel naleznete v přiloženém souboru a na úředních deskách u obou budov do MŠ.

Vážení rodiče,
ten, kdo se nenašel mezi přijatými dětmi podle registračních čísel se bohužel z kapacitních důvodů do naší mateřské školy nedostal. Poprosím Vás o spolupráci a kdo má možnost přijďte si do ředitelny vyzvednout a podepsat Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. V ředitelně budete mít podklady připravené pondělí 7. 6. - středa 9. 6. 2021 od 7.00 hodin do 17.00 hodin. Zazvoňte na ředitelnu, budova Čajkovského, v případě nepřítomnosti volejte 725 106 301 - jsem v MŠ na budově.

Dne 4. 6. 2021  

MŠ Čajkovského

e-mail: mscajkovskeho@volny.cz
mobil: 495 263 679
adresa: Čajkovského 1093, Hradec Králové
Zobrazit mapu

MŠ Štechova

e-mail: mscajkovskeho@volny.cz
mobil: 495 270 713
adresa: Štechova 1327, Hradec Králové
Zobrazit mapu