MŠ Zvoneček Hradec Králové
mscajkovskeho@volny.cz    495 270 713

Třída Oranžový zvoneček

Kontakt:
p. ředitelka Mgr. Jana Šulcová
p. učitelka Charlotta Valášková
p. učitelka Marijana Divanović

Telefon : 702 198 179
E-mail : oranzovy@mszvonecekhk.cz

Plánované akce třídy - co nás čeká

Není nalezená žádná akce.

Historie našich akcí – co jsme prožili

Fotogalerie třídy

Vojáci v MŠ
Vojáci v MŠ
Den dětí
Den dětí
Batůžkový den
Batůžkový den
Výlet vláčkem
Výlet vláčkem
Čarodějnice
Čarodějnice
Batůžkový den
Batůžkový den
Divadlo
Divadlo
První jarní dny
První jarní dny
Barevný týden
Barevný týden
Vánoce
Vánoce
Mikulášská nadílka
Mikulášská nadílka
Pečeme cukroví
Pečeme cukroví

Informace o třídě

Třídní vzdělávací program s názvem "Přišel malý medvídek" se pro nejmladší děti bude týkat hlavně postupné adaptace na nové prostředí (třída, zaměstnanci školky, spolužáci -kamarádi...), dokázat se odloučit od rodičů na celý den, celkově se osamostatnit a rozvinout sebeobsluhu dětí při činnostech během celého dne. Hravým a veselým průvodcem motivujícím děti bude medvídek a další plyšoví kamarádi. Medvídek nás přivítá, bude si s námi hrát, cvičit, zpívat, tancovat, kreslit, povídat si pohádky i odpočívat. Průběhem celého roku se budou prolínat roční období. Na vycházkách se děti budou seznamovat s užším i širším okolím školky, školní zahradou, budou si vytvářet pozitivní vztah a poznatky s tímto prostředím, kde žijí. Děti se naučí pomocí plyšáků chovat bezpečně v MŠ i mimo ni, rozvinou si společenské návyky, postoje a dovednosti. Ze sebeobsluhy se děti naučí hygienickým a zdravotně preventivním návykům, jednoduché obsluze a pracovním úkonům – postarat se o hračky, uklidit po sobě, udržovat pořádek, převlékat se a postarat se o oblečení, stolování.....
Medvídek a plyšáci jsou naši kamarádi, kteří nám pomohou rozvíjet schopnosti a dovednosti pro navazování kamarádských vztahů mezi dětmi a k druhým lidem.

Informace pro rodiče z Oranžového zvonečku:

Spolupráce s rodiči:

* prostudovat si školní řád, řád školní jídelny, směrnici o stanovení výše úplaty, směrnici o Covid (k dispozici v šatnách i na stránkách MŠ) a školní vzdělávací program (k dispozici u vchodu do MŠ), pro prostudování podepsat na třídě, seznámení s řády – do konce měsíce září

* sledovat informace na nástěnkách, webových stránkách i fotky třídy na webu

* hračky nosit jen na spaní (plyšová malá hračka)

* prohlubovat samostatnost v oblékání, svlékání, obouvání i stolování

* oblečení na zahradu dávat do skříňky se dvířky a do horní přihrádky věci, ve kterých půjdou děti domů

* bačkůrky, botičky do poličky na obuv a ne do skříňky s věcmi

* oblečení i boty podepsat!

* scházíme se do 7:00 hod. ve Žlutém zvonečku, poté děti přichází do 8.00 hodin do MŠ (školní řád)

* vyzvedávání obědů při nepřítomnosti dítěte ve školce 11:00 - 11:30 hod. u kuchyně (řád školní jídelny)

* nedávat děti se žvýkačkou do školky

* naučit děti říkat paní učitelky, ne tety :)

* když bude dítě chybět více než 14 dní (dovolená), musí si požádat o uvolnění ze školní docházky, formulář k vyzvednutí u paní učitelek na třídě    (školní řád)

* v MŠ bude probíhat zrakový screening, zdarma pro nově nastupující děti, aktuální info rodiče dostanou v šatnách

* kdo má možnost, žádáme o donesení vytahovacích kapesníčků, vlhčených ubrousků na WC, igelitových sáčků na počůrané věci

* při jakémkoli problému, nedorozumění či neporozumění vítáme řešení problémů osobně na třídě, po domluvení schůzky i individuálním přístupem,

  rádi vám vše v klidu vysvětlíme a najdeme správné řešení, jak pro Vás, tak i pro Vaše děťátko :)

 

Moc děkujeme za spolupráci a nalézání vhodného řešení pro Vaše děťátko při postupné adaptaci na školku.

 

MŠ Čajkovského

e-mail: mscajkovskeho@volny.cz
mobil: 495 263 679
adresa: Čajkovského 1093, Hradec Králové
Zobrazit mapu

MŠ Štechova

e-mail: mscajkovskeho@volny.cz
mobil: 495 270 713
adresa: Štechova 1327, Hradec Králové
Zobrazit mapu